Årets juletræ bliver dyrere end i fjor

SKØN: På baggrund af grossisters handelsaktivitet siden marts skønnes det, at et juletræ i år vil stige med mindst mellem fem og 10 procent.

Julen koster som bekendt mange penge, som Peter Faber helt tilbage i 1848 skrev i sin tekst til den danske sang »Højt fra træets grønne top«.

Og julen er ikke blevet billigere med årene. Tværtimod. Til eksempel skal forbrugerne overalt i Europa den kommende højtid, som et minimum, betale mellem fem og 10 procent mere for et juletræ end i fjor.

Det viser grossisters annoncering siden marts efter danske producenters træer. Og ses der tilbage på tidligere sæsoner i det 20. århundrede, bliver prisstigningen i heldigste fald på mellem fem og 10 procent. Erfaringen taler nemlig sit tydelige sprog om et højere prisniveau efterhånden, som træet skal vises og siden spises.

Kastes blikket udelukkende på det danske marked, skal forbrugere i de største danske byer vente at skulle slippe mellem 350 og 500 kroner for et to meter højt juletræ af nordmannsgran. Forbrugere i mindre byer slipper angivelig en hundredekroneseddel billigere, mens træerne i landdistrikterne bliver op til et par hundrede kroner billigere.

75 millioner i fri, europæisk handel
Kigges der ud i Europa, er forbruget af juletræer i størrelsesordenen mellem 120 og 130 millioner, hvoraf omkring 75 millioner sker i fri handel. De resterende mellem 45 og 55 millioner skyldes, at familien blandt andet går en tur i skoven for selv at fælde et træ. Og det har i en del europæiske lande ikke så lidt med kultur at gøre.

 - Ud af de 75 millioner juletræer, der omsættes i organiseret handel, er 30 millioner nordmannsgran, hvoraf den danske produktion tegner sig for en tredjedel - altså omkring 10 millioner træer, fortæller direktør Kaj Østergaard, Danske Juletræsdyrkerforening.

Det er, sagt med andre ord, nordmannsgran, der er sagen, og stadig går sin sejrsgang rundt om i Europa. Som et eksempel på succesen kan nævnes, at der for 25 år siden kun blev produceret 1,5 millioner nordmannsgran i Danmark.

- Men selv om der rundt om i Europa i år produceres 30 millioner nordmannsgran, er det mellem tre og fire millioner færre, end der efterspørges. Derfor er det ikke mindst, når det gælder nordmannsgran, udbud og efterspørgsel, der bestemmer prisen, siger Kaj Østergaard.

Producenter rykker udenlands
Antallet af producenter af nordmannsgran i Danmark falder. I dag er tallet omkring 3000, men strukturudviklingen mod færre og større producenter fortsætter. Hertil kommer, at en del af den danske produktion flytter udenfor Danmarks grænser.

- Det er der naturlige grunde til. For det første er både jord og arbejdskraft billigere end i Danmark, ligesom udenlandske myndigheder ikke er så restriktive som danske, fortæller Kaj Østergaard og oplyser, at antallet af danske producenter i udlandet er mellem 10 og 15, som tilsammen har plantet og producerer omkring en million nordmannsgran om året.

Men det er ikke kun, når det gælder produktion af nordmannsgran, branchen oplever en øget koncentration.

- Tendensen går klart i retning af, at store producenter og ikke mindst samarbejdende producenter springer grossistleddet over, når træerne skal afsættes. De indgår aftaler med store indkøbskæder, ligesom det allerede nu kan konstateres, at en del producenter har direkte indflydelse på detailhandelens afsætning, beretter direktøren i Dansk Juletræsdyrkerforening.

Danmark er på vej til at blive selvforsynet med frø til produktion af nordmannsgran.

Hidtil er langt størsteparten af frø importeret fra Georgien, der dog de seneste par år har skiltet med stor ustabilitet. Dels på grund af politiske forhold, men også på grund af interne krige.

Men selv om alt tyder på endnu en auktionsrunde i efteråret i Georgien glæder det direktør Kaj Østergaard, Dansk Juletræsdyrkerforening, at Danmark er på vej til at blive selvforsynende med frø til nordmannsgran.

- Initiativet med en dansk frøproduktion startede allerede tilbage til midten af 1980erne, men tog for alvor fat en halv snes år senere. Og i år, der er et virkelig godt frøår, ventes der i mellem 30 og 40 plantager at blive høstet cirka 11 tons frø af klonet materiale, der øger frøenes kvalitet med mellem fem og 15 procent, siger Kaj Østergaard og føjer til, at den mængde frø svarer til omkring 33 millioner planter og cirka 20 millioner færdige træer.

Men årets store høst af frø fortsætter ikke. Kaj Østergaard skønner i bedste fald, at den gennemsnitlige høst de kommen år bliver i størrelsesordenen mellem fire og fem tons.

Dansk Juletræsdyrkerforening mangler midler til fortsat forskning.

Tidligere modtog branchen via rigets finanslov omkring syv millioner statslige kroner om året til forskning og afsætningsfremmende foranstaltninger. Og halvdelen af pengene blev brugt til forskning.

Men i fjor blev beløbet slettet af finansloven. Og det giver problemer.

Når det gælder penge til afsætningsinitiativer skal branchen sandsynligvis nok klare sig. Til gengæld er det mere end en vanskelig opgave at skaffe private midler til fortsat forskning. Og det kan altså på sigt give problemer, siger direktør Kaj Østergaard, Dansk Juletræsdyrkerforening.

- Branchen kan beklageligvis ikke blive enige for eksempel via en fond at bevilge penge til nødvendig forskning. Og sker det alligevel, vil det angivelig blive i form af producentgrupper, der slår sig sammen, siger direktør Kaj Østergaard, Dansk Juletræsdyrkerforening.

Læs også