Flotte udbytter i engrapgræs

De første meldinger fra høsten af engrapgræs lyder på udbytter på omkring det dobbelte af en normalhøst.

Frøavlerne har taget hul på høsten af blandt andet engrapgræs, og de første meldinger lyder på store udbytter og flot råvarekvalitet.

- Fra engrapgræssorten Limagie har vi indvejet omkring 2100 kilo råvare pr. hektar på Sjælland. Det er faktisk omkring det dobbelte af et normaludbytte, siger Peter Henriksen, frøavlskonsulent hos Hunsballe Frø i områderne Nord- Østsjælland og Møn.

- Vi er selv overraskede over de flotte resultater, også selvom at tallet kun er baseret på få marker endnu, siger han.

Han tilføjer dog, at man også har lavet skøn af flere høstede marker, hvor frøet endnu ligger oplagret ude hos avlerne. Også disse udbytter vurderes til at ligge på samme høje niveau.

Ifølge Peter Henriksen er rumvægten i det høstede engrapgræs også bedre end normalt.

- En ti liters spand med afgrøden vejer omkring omkring 2,2 - 2,5 kilo. Det tyder på gode veludviklede frø. Med en så flot rumvægt forventer jeg, at svindet vil ligge i den lave ende, når råvaren senere bliver oprenset, siger Peter Henriksen.

Konsulenten vurderer, at de flotte resultater blandt andet skyldes, at tørt vejr i foråret har betydet, at planterne er blevet tvunget til at udvikle et godt rodnet.

Derudover har de to døgns næsten uafbrudt regn, som faldt i juni måned over Sjælland betydet, at planterne har fået masser af vand og derved er blevet godt færdigudviklet og har sat mange veludviklede frø.

- Vejret i den sidste del af fasen har været perfekt, og det har været meget afgørende for de flotte resultater, siger Peter Henriksen.

Også i forhold til rødsvingel og rajgræsser forventer Peter Henriksen en lovende sæson.

- Rødsvingel gav et rigtig godt udbytte sidste år. I år er det lidt mere spændende, hvordan bestøvningen er gået. Forholdene har i år ikke været helt så perfekte. Men planterne har fået godt med vand og umiddelbart ser det bestemt lovende ud, siger han.

På samme måde forventer han også en pæn høst af rajgræsserne.

- I Jylland, hvor der traditionelt avles meget rajgræs har det dog været lidt for tørt i forhold til det optimale – det gælder især i det vestlige Jylland. Omvendt kan sjællænderne ikke klage på det punkt, da der er faldet mere regn herovre. Men generelt ser det fornuftigt ud, siger Peter Henriksen.

- Samlet set forventer jeg en flot høst med pil opad. Er man pessimist, så har man det svært i øjeblikket, lyder det fra frøkonsulent Peter Henriksen, som nu håber på godt høstvejr til bjærgning af frøafgrøderne.

 

Læs også