Udsigt til rimelig høst

På trods af et svært forår er planteavlskonsulenter fra henholdsvis Gefion og Agrovi enige om, at prognoserne for høsten 2009 er gode.

Havde man tilbage i starten af maj spurgt landmænd og planteavlskonsulenter om deres forventninger til årets høst, havde man ikke fået mange positive svar. Med et forår præget først af tørke og dernæst en lang periode med meget nedbør, så det ikke alt for lovende ud med høsten i år.

Landbrug ØST har stukket en finger i jorden, og spurgt planteavlskonsulenterne, hvordan de mener, at det ser ud for høsten 2009.

Det meste kan nås
- Høsten 2009 ser generelt ganske fornuftig ud, og vi sporer da en betydelig optimisme rundt omkring, fortæller Kim Enemark, planteavlskonsulent i Gefion.

- Både vinterbyggen, frøgræsset, hveden, vårbyggen og rapsen står flot, og ser ud til at give et godt afkast i år, fortæller han videre.

Han fortæller desuden, at flere marker kom bagud på grund af tørken i foråret. På mange marker blev der spredt gødning, som ikke fik vand i starten af maj, hvor der var stort behov for det, og derfor blev kvælstoffet ikke udnyttet optimalt.

Alligevel er planteavlskonsulenten fortrøstningsfuld:

- Får vi godt vejr de næste par uger, med masser af sol, så kerneudviklingen bliver god, så kan det betyde, at vi får en super høst, som måske kan overraske på samme måde som hvedehøsten gjorde flere steder sidste år.

Kartoflerne ved Lammefjorden ser det derimod ikke så godt ud for. Om dem siger Kim Enemark, at op mod 10-15 procent af de arealer, der er dyrket kartofler på, står under vand, og dermed ikke bliver til noget.

Også gulerødderne har fået for meget vand, og det vil have en vis betydning for høstudbyttet.

Få skader
Også hos Agrovi er der optimisme forbundet med årets høst.

- De fleste steder ser det godt ud, og vi har heldigvis undgået de voldsomme sygdomsangreb, og dem der har været, har vi nået at sprøjte for, siger Henrik Kjelkvist, planteavlskonsulent hos Agrovi.

- I foråret var vi lige på nippet til at få tørkeskader, men der kom vand i sidste øjeblik, og markerne ser faktisk ganske fine ud nu, fortsætter han.

Alt i alt er der meget få skader i markerne, som kan henføres til vejret.

Visuelt ser det godt ud
Hos Dansk Landbrug Sydhavsøerne er der også optimisme at spore, når vi taler om høsten 2009.

- Kornafgrøderne og roerne står rigtig godt, mens frøgræsset var lige på grænsen til at få tørkeskader. Dog ser det de fleste steder ud til, at nedbøren nåede at komme, så de eneste skader der skete var, at der ikke kom så mange sideskud i eksempelvis rødsvinglen, fortæller Lars Andresen, planteavlskonsulent hos Dansk Landbrug Sydhavsøerne.

- Rent visuelt ser det rigtig godt ud, men da det jo er halmen vi kan se, er det svært at sige noget præcist om den kommende høst. Får vi varme de kommende uger, så vil der virkelig ske noget, og så kan vi ende som i 2008, hvor hede gav hvede, siger han yderligere.

Generelt er prognoserne fra planteavlskonsulenterne, at høsten ser lovende ud. Afgrøderne er kommet hurtigt op af jorden, og det har givet dem en længere vækstsæson. På Lolland og Falster står roerne flot, og Lars Andreasen fortæller, at de i år er lukket tidligt, og at det kan give en meget god høst.

Læs også