I marken på Mors

FORSØGSMARK: Når der er åben forsøgsmark på Mors, er der mulighed for at se sortsforsøg i både vinter- og vårbyg samt hvede. Som det eneste sted i landet vises også sommerbyg. Desuden er der forsøg med logaritmesprøjtning og afprøvning af vækstregulerende midler til vinterbyg.

Onsdag den 17. juni klokken 19 byder Mollerup Mølle, LandboThy, Landbo Limfjord, Salling Grovvareforening og Århusegnens Andels Durup afdeling indenfor til et kig på forsøgsmarkerne, som planteavler og svineproducent Thyge Møller, »Frydsbrønd« i Lødderup på Mors, er vært for.

Forsøgsmarkerne dækker et areal på cirka en halv hektar, og der vil være rundvisning ved fire planteavlskonsulenter fra Landbo Limfjord og LandboThy til parceller med vinterbyg, vårbyg og hvede, forsøg med vækstregulering i vinterbyg samt til en parcel med logaritmesprøjtning i hvede.

- Vi håber, at landmanden får et stykke værktøj med hjem, der kan være med til at vælge de rigtige sorter, de rigtige sprøjtemidler og finder et nyt vækstreguleringsmiddel, siger produktchef for planteavl ved Mollerup Mølle, Karl Kudsk.

- Og så håber vi selvfølgelig på en hyggelig aften med godt, kollegialt samvær, tilføjer produktchefen fra møllen på Mors, der sammen med de andre grovvarevirksomheder er vært ved øl, vand og pølser.

Flotte marker
For både hveden og vinterbyggen gælder det, at alle sorter står flot i år. I hveden er der 12 forskellige sorter af alle de gængse typer. Her bliver der mulighed for at diskutere de forskellige sorter, og der udleveres bilag på de forskellige parceller.

- Hver sort har sine styrker og svagheder. Forsøgsmarken her er en hjælp til at vælge den sort, der er bedst til den enkelte ejendoms behov, siger planteavlskonsulent fra LandboThy, Jens Knudsen.

- Sortsvalg er afhængig af produktionsomkostninger, foderkvalitet, udbytte og sygdomsresistens, understreger konsulenten.

En af hvedesorterne skiller sig på nuværende tidspunkt ud fra de andre. Det er en hybridsort, der er tyve centimeter højere og længere fremme end de andre.

- Den bruges en del i Nordjylland på lette jordtyper, fordi den etableres hurtigt, forklarer Karl Kudsk.

Sorten Oakley er til gengæld markens og markedets korteste sort, men den er også den eneste sort, der er resistens mod hvedegalmyg.

Moddus har gjort en forskel
I bygmarken er der især en parcel, der skiller sig ud. Det er den, der er behandlet med vækstreguleringsmidlet Moddus.

- Det ser ud til, at den behandlede vinterbyg ikke går i leje, siger Thyge Møller, der er yderst tilfreds med de store sideskud, der på grund af vækstregulering af hovedskuddet har fået både luft og lys til at udvikle sig.

Karl Kudsk har også store forventninger til Moddus.

- Den kan virkelig gå ind og dække et hul efter, at Cerone er forsvundet fra markedet, og Terpal er blevet uaktuel, fordi behandlingsfristen er forlænget til tre måneder før høst. Der er virkelig opstået et hul her, fortæller han.

Logaritmesprøjtning
I hveden har man lavet forsøg med logaritmesprøjtning.

- Her forsøger vi at finde ud, hvordan vi tilgodeser både miljø og landmandens økonomi bedste muligt. Vi er ovre den tid, hvor man bruger plansprøjtning, siger planteavlskonsulent Jens Knudsen, LandboThy.

Vært Thyge Møller følger udviklingen i marken tæt, og er også interesseret i at minimere sprøjtningen, så der bruges så lidt kemi som muligt, men uden at der gås på kompromis med effektiviteten.

Høst to gange om året
Som det eneste sted i landet er der på forsøgsmarken på Mors en parcel med to sorter sommerbyg. Det er de svenske sorter Mitja og Judit, der er sået i starten af maj, så man kan se afgrøden.

Egentlig kan sommerbyggen sås efter høst, så man kan høste to gange på en sæson. Det prøvede planteavler og slagtesvineproducent Herluf Hindsberg, Ljørslev, på 15 hektar sidste år, og han sår i år i alt 30 hektar med sommerbyg.

Selvom udbyttet ikke var stort sidste år på grund af blandt andet dårlige vækstbetingelser, forsøger han sig igen i år og sikkert også i 2010, vurderer landmanden.

- Det koster at udvikle, siger Herluf Hensberg.

Mollerup Mølle har oplevet stor interesse for sommerbyggen, og der er solgt til omkring 75 hektar i år til hele landet.

Sommerbyggen kan også erstatte vårbyg på især lave arealer, hvor man normalt sår sent. Så kan man få korn, der er modent på normalt høsttidspunkt på grund af sommerbyggens kortere vækstsæson.

- Det handler om at forsøge at opnå et højere dækningsbidrag pr. hektar, siger Herluf Hensberg, der sammen med konsulenter fra landboforeningerne, forsøgsmarkvært og repræsentanter for grovvareselskaberne står klar til at besvare spørgsmål den 17. juni på forsøgsmarkerne på Mors.

Mollerup Mølle kan også træffes den 19. og 20. juni på Hjørring Dyrskue, hvor der er mulighed for at se de forskellige hvede- og vinterbygsorter.

Læs også