Danmark står til at tabe 750 millioner til EU

STRID: EU-Kommissionen har afvist at refundere tre kvart milliard kroner til den danske stat, som udbetalte pengene som brakstøtte i perioden 2002-2004.

Danmarks regler for udbetaling af brakstøtte harmonerede ikke med de gældende EU-regler, da pengene blev udbetalt til landmændene i perioden 2002-2004.

Derfor har EU-Kommissionen nægtet at refundere 750 millioner kroner til den danske stat, fremgår det af et svar fra fødevareminister Eva Kjer Hansen til Folketingets Fødevareudvalg.

Danmark er fortsat uenig med Kommissionen i fortolkningen af det dagældende EU-regelsæt på området.

Må beholde dem
Uoverensstemmelsen får dog ikke Fødevareministeriet til at udsende tilbagebetalings-krav til landmændene af den uretmæssigt udbetalte brakstøtte, hvis det endeligt viser sig, at den danske stat taber sagen.

- Landmændene har fulgt de nationalt fastlagte regler om vedligeholdelse af de braklagte arealer, hvorfor det ikke vil være muligt at kræve det underkendte beløb tilbage fra støttemodtagerne, skriver Eva Kjer Hansen.

Uoverensstemmelse blev første gang kendt i forbindelse med to EU-revisionsbesøg i efteråret 2004.

 

Læs også