Hollandsk laboratorium satser i Danmark

HOLLANDSK: Firma med speciale i jordprøver og ensilageanalyser tilbyder prøveudtagning, analyse og rådgivning til danske landmænd.

Prøveudtagning, analyse og rådgivning. Det er de tre ting, som det hollandske firma, Blgg, tilbyder danske landmænd.

- Vi har meget tæt kontakt til landmanden. Blgg har sit eget servicepersonale i marken, som sammen med kunderne kommer frem til, hvordan prøverne skal udtages og hvilken analysemetode, der er den mest egnede, siger Menko Kolk, som er Blgg’s salgsleder i Danmark.

Meget at tilbyde
- Prøverne sendes til Holland, hvor vi har et meget godt landbrugslaboratorium – den største i Holland. Vi er specialister i jordprøver og ensilageanalyser, men laver også andre opgaver, for eksempel analyserer vi også gylleprøver, væksthussubstrater og jord for nematoder, tilføjer han.

Blgg har egen forskningsafdeling, der udvikler, optimerer og forbedrer prøveudtagning og analyser.

- Vi tror, at vi har meget at tilbyde. Analyserne følges op med rådgivning om, hvordan resultaterne kan bruges. Hvis det for eksempel er en jordprøve, kommer der altid en udskrift med informationer om, hvad der skal ske. Det kan for eksempel være tilførsel af kalk eller næringsstoffer, forklarer Menko Kolk, som oplever, at det – især med hensyn til jordprøver – er det svært at komme i kontakt eller samarbejde med de danske rådgivere.

Forskelle i systematik
- Det tager tid. Deres systematik er ikke egnet til vores system, men landmænd, som bruger vores system, får mere indblik i jordens tilstand, og udviklingen skal ikke bremses på grund af forskelle i systematik, understreger han.

Blgg har arbejdet i Danmark siden 2002. Kunderne er primært kvægbrugere, der får lavet jord- og ensilageanalyse.

- I Danmark er der det særlige, at mange hollandske landmænd rejste hertil i 1990’erne og fortsatte med at få lavet jord- og foderanalyser hos os. I dag består kundekredsen af 350 hollandske og 800 danske landmænd, fortæller Menko Kolk.

Blgg har fire fastansatte og syv løst ansatte i Danmark.

80 år gammel
Virksomheden blev etableret i Holland i 1928. Dengang var det en del af landbrugsministeriet, men siden 1996 har det været et selvstændigt firma organiseret som et A/S med den nuværende direktør som hovedaktionær.

- I Holland er Blgg et begreb. Egentlig er det en forkortelse for »driftslaboratorium til jord og ensileringsundersøgelser«. Vi er uafhængige. Vi er hverken tilknyttet organisationer, firmaer, landbrugsministeriet eller andre interesser, understreger salgslederen.

Med 280 ansatte i Holland fylder Blgg meget på hjemmebane. Cirka 85 procent af de hollandske landmænd er kunde hos Blgg på et eller andet område.

Holland bliver for lille
- I Holland bliver bedrifterne større og færre, og for os som laboratorium er det naturligt at gå over grænsen til andre lande efter nye markeder, siger Menko Kolk.

Blgg arbejder også i Belgien, Tyskland, Østrig, Spanien, Norge og Polen. Næste år starter man op i Rusland.

Læs også