Klagefrist bremser mælkeproduktion

FORHALING: Mælkeproducenter må vente yderligere ét år på at få svar på en ansøgning om miljøgodkendelse. Landboforening raser.

Mælkeproducenterne Anna Marie og Erik Dolby er havnet i en urimelig uvished vedrørende deres projekt om at udvide produktionen.

Dét mener Sønderjysk Landboforening, der i en meddelelse kalder det for decideret misbrug, at Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd har benyttet sig af en fire-ugers klagefrist til at gøre indsigelse mod mælkeproducenternes udvidelse - til trods for at ansøgningen er gået glat igennem både Sønderjysk Landboforening og Norddjurs kommune.

De to foreninger har fundet fire forhold, hvor kommunens sagsbehandling ikke har været tilstrækkelig efter deres mening. De fire forhold er ifølge Sønderjysk Landboforening: øget beskyttelse af særlig følsom natur, øgede krav til staldindretningen, mindre antal dyreenheder på arealerne end loven foreskriver og ændrede beregningsprincipper vedrørende beregning af NH3-fordampningen.

- Danmarks Naturfredningsforening og Det økologiske Råd underkender på den måde professionalismen hos kommunen, mener Sønderjysk Landboforening.

- For det første er det helt urimeligt, at sådanne vurderinger ikke indgår på et tidligere tidspunkt i sagsbehandlingen, så disse spørgsmål havde været afklaret ved godkendelsen af miljøansøgningen.

- For det andet er det yderst påfaldende, at der nu også stilles spørgsmålstegn ved, om kommunerne nu også gør deres arbejde ordentligt.

Kæp i hjulet
- Men det helt urimelige er, at landmanden efter en lang ventetid og planlægningstid nu igen står med en meget stor usikkerhed om, hvad der nu kan ske, hedder det i en udtalelse fra Sønderjysk Landboforening.

Danmarks Naturfredningsforening har sendt deres klage til Miljøklagenævnet, og her er der et års sagsbehandlingstid, inden der kan ventes en afgørelse herfra.

- Det er virkelig svært at være dynamisk landmand under de betingelser. Det er ikke rimeligt, at fjerne foreninger skal sidde og stikke en kæp i hjulet på ellers velbehandlede miljøgodkendelser, argumenterer Sønderjysk Landboforening.

Læs også