- Det kan vi ikke være bekendt

(LANDBRUG FYN) - 168.000 søer sendes årligt til destruktion. Her har vi, politikerne og svineproducenterne en fælles, alvorlig sag, påpegede Dyrenes Beskyttelses formand ved S.A.B.-møde i Vissenbjerg.

Direktøren for Dyrenes Beskyttelse, Ole Münster, havde ikke forhåbninger om den helt store opbakning og debatlyst, da han som gæst ved S.A.B. Landbrugets Andel’s møde for svineproducenter forleden gik på talerstolen for at ridse forholdene op i den moderne svineproduktion.

- 370.000 søer slagtes herhjemme og 167.000 eksporteres, mens ikke mindre end 168.000 sendes til destruktion. Af disse er halvdelen selvdøde, og den anden halvdel aflivet. Givetvis, hvor de forinden har haft store lidelser og alvorlige kroniske lidelser. Det kan landbruget ikke være bekendt, og vi som dyreværnsorganisation ikke sidde overhørig.

Derfor hilste direktøren da også de kommende politiske indgreb og hårde lovgivning om dyrehold velkommen, medens han til gengæld kaldte klippekortordningen temmelig skrap.

- Jeg mener, at ansvaret i højere grad skal ligge på den enkelte landmand. Ud over forbedret staldindretning og fodring burde der sættes fokus på management, f.eks. i form af nye avlsmål med færre antal grise pr. årsso, men til gengæld stærkere og mere levedygtige grise, sagde Ole Münster med en erkendelse af, at det ikke bliver let at komme igennem med i landbruget.

- Men, fastslog han, vor interesse er, at dyrene får det bedre. Det er et uomtvisteligt krav fra vore 70.000 medlemmer og i befolkningen generelt. Derfor skal I løse problemerne med dyrevelfærden, som jeres branche har.

Svineproducent Lau Hvid Hansen understregede, at landmændene ikke er uenige heri. Men det er store værdier og investeringer, som følger med, og derfor er overgangsordninger nødvendigt.

- Jamen, der er et marked for velfærdskød, og jeg har store forventninger til, at I kan og vil omstille produktionen. Men I skal få opbygget en tillid, ellers er I ilde stedt, svarede direktøren, der trods alt glædede sig over den positive vilje, han fornemmede blandt de 110 fremmødte svineproducenter ved mødet i Vissenbjerg og den generelle holdning til forbedringer blandt erhvervets udøvere.

TEKST OG FOTO: ERIK HANSEN

Læs også