GASA søger nye frilands-producenter

(LANDBRUG FYN) GASA Odense Frugt-Grønt’s medlemmer forøgede i 2006 deres omsætning af frugt, grøntsager og kartofler med 11,4 millioner kroner i forhold til året før, og tendensen ser ud til at fortsætte.

GASA Odense Frugt-Grønt har haft succes med et mediebudskab om, at efterspørgslen efter dansk frugt og grønt er stigende, og at selskabet efterlyser nye medlemmer, som har lyst til at gå ind i en produktion af fortrinsvis frilandsgrøntsager.

- Og det er positivt, at initiativet allerede har givet selskabet tre nye medlemmer, ligesom vi er i dialog med andre syv interesserede producenter.

Det nævnte Mogens Christensen, Bogense, i sin formandsberetning på årets generalforsamling i GASA Odense Frugt-Grønt A.m.b.a., der i sidste uge samlede hen ved 100 af selskabets 113 medlemmer.

Formanden var ikke i tvivl om, at den landspolitiske fokus, der er på folkesundhed, vil tvivl få en positiv indflydelse på fremtidens afsætning af frugt og grønt. Og den megen fokus gælder ikke kun unges dårlige spisevaner, men også bespisningen af ældre.

- Derfor er det GASA Odense Frugt-Grønts opgave at gøre sit til, at den danske produktion får så stor en andel som mulig af fremtidens forbrug, understregede Mogens Christensen, og føjede til, at selskabets medlemmer i 2006 forøgede deres omsætning af frugt, grøntsager og kartofler med 11,4 millioner kroner i forhold til året før, og at tendensen ser ud til at fortsætte.

- Og det er positivt, ligesom det er glædeligt at konstatere, at afsætningen af frugt og grønt i fjor generelt gik væsentligt bedre end forventet. Ja … vi har faktisk oplevet at måtte sige nej til konkrete ordrer på grund af varemangel. Og det er bestemt ingen rar situation at befinde sig i, sagde GASA-formanden, og glædede sig over, at flere detailkæder har ændret holdning til afsætning af dansk frugt og grønt.

Det har helt konkret betydet, at GASA Odense Frugt-Grønt har indgået kontraktaftaler og afsat produkter til kæder, som det ikke tidligere har været muligt at handle med.

- Vi har samtidig taget initiativ til en tættere dialog mellem vore kunder og avlere, således at vi i højere grad ved hjælp af sparring og partnerskab kan sikre, at vore medlemmer producerer det, kunderne vil købe, lød det optimistisk fra Mogens Christensen.

GASA Odense Frugt-Grønt A.m.b.a. kom ud af 2006 med et underskud på 1,7 millioner kroner. Det skyldes blandt andet et brud på en aktionæroverenskomst med Dansk Kernefrugt, som kostede selskabet en bod på 1,5 millioner kroner.

- Umiddelbart efter, at samarbejdet om afsætning af dansk frugt begyndte, viste det sig, at GASA Odense Frugt-Grønts interne systemer konfliktede med Dansk Kernefrugts systemer. Og der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvad det giver af udfordringer, påpegede formanden, og nævnte, at der blev gjort mange forsøg på at ændre tingenes tilstand, men på trods af en god dialog i den fælles bestyrelse lykkedes det kun i mindre grad på det praktiske plan.

- Og da vi i august i fjor, da en ny frugtsæson begyndte, måtte konstatere, at lavere driftsomkostninger for GASA Odense Frugt-Grønts avlere ikke var realiseret, men derimod stigende, blev det besluttet at træde ud af samarbejdet med Dansk Kernefrugt. Det er nemt at være bagklog. Men vi skulle have ventet det år, som det ville have taget at skrue den rigtige model sammen, inden samarbejdet blev etableret, sagde Mogens Christensen.

En anden årsag til de røde tal på GASA Odense Frugt-Grønts bundlinje er et underskud på 1,1 millioner kroner i selskabets engros-aktivitet i GASA Ålborg, der nu er lukket.

Til gengæld blev den primære drift af GASA Odense Frugt-Grønt til en overskuds-forretning med plus 600.000 kroner på bundlinjen. Og det på trods af en regulering af aconto-salgsafgiften til selskabets producenter på 600.000 kroner til i alt 5,4 procent.

Naturligvis er et underskud i selskabet på 1,7 millioner kroner utilfredsstillende. Men det skal understreges, at det negative resultat skyldes éngangs-omkostninger i forbindelse med de ophørte aktiviteter i Dansk Kernefrugt og GASA Ålborg. Til gengæld er det glædeligt, at omsætningen af varer i GASA Odense Frugt-Grønt i fjor blev 374 millioner kroner eller 20 millioner kroner mere end i 2005, sagde Mogens Christensen og føjede til, at det ikke kun er omsætningen i kroner og øre, der er i vækst.

Væksten i selskabets grønsagssnitteri er også til at få øje på. Den var i fjor 32 procent højere end året før, og der er ingen tvivl om, at en af afdelingens styrker - set i forhold til konkurrenter på snitmarkedet i Danmark - er fleksibilitet, påpegede formanden i sin beretning.

- Det kommer blandt andet til udtryk i et produktsortiment på omkring 250 varenumre. Men en anden grund er en høj kvalitet. Og både sortiment og kvalitet er altså gode salgsparametre, sagde Mogens Christensen og føjede til, at Grøntsagssnitteriet udelukkende leverer til cateringområdet.

- Vi må desværre konstatere, at udviklingen i salget af snitprodukter i detailmarkedet stadig lader vente på sig, sluttede Mogens Christensen.

TEKST: PALLE DAHL

Læs også