GASA tror på fremtiden

(LANDBRUG FYN) Ny stærk ejerkreds bag GASA Group efter utilfredsstillende resultat.

På GASA Group’s ordinære generalforsamling i dag, onsdag den 28. februar, vil bestyrelsens formand, direktør Peter Eriksen Jensen, Odense, kunne berette, at det efter et år med et stærkt utilfredsstillende underskud har været muligt at tilføre virksomheden kapital fra nye investorer, hvilket sender et stærkt signal om, at investorerne tror på virksomhedens fremtid.

Kapitaludvidelsen styrker GASA Group’s likviditet så meget, at gartnerne tilbydes straksafregning for leverede planter. Endvidere er en udvidelse af ejerkredsen og aktiekapitalen på generalforsamlingens dagsorden.

GASA Group A/S kom ud af 2006 med et underskud på 69,6 millioner kroner. Underskuddet skyldes, at de markedsmæssige udfordringer - specielt i 2. halvår - har været vanskelige. Til trods for en række gennemgribende rationaliseringstiltag i 2006 har GASA Group ikke hurtigt nok formået at tilpasse og effektivisere virksomheden til de gældende markedsvilkår.

- 2006-resultatet er helt uacceptabelt, og vi har måttet erkende, at en nødvendig effektivisering af GASA Group har taget længere tid end forventet, siger Peter Eriksen Jensen. Han understreger, at virksomhedens bestyrelse og direktion holder fast omkring en nyiværksat handlingsplan, der skal sikre gennemførelsen af en række nødvendige effektiviseringer, som skal bringe selskabet på rette kurs igen.

- På den baggrund har DLG, Gartneriet PKM, Gartnernes Forsikring GS, en bred kreds af gartnere samt selskabets pengeinstitutter sagt ja til at skabe det økonomiske grundlag, så virksomheden kan få gennemført den nødvendige konkurrenceevneforbedring, som skal sikre virksomhedens fremtid.

Læs også