Opbygger virksomhed, der skal bryde ned

(LANDBRUG FYN) To tredjegenerations entreprenører har i 2005 startet Fåborg-Midtfyn Entreprenøren i Årslev og har specialiseret sig i nedbrydningsarbejder.

Kim og Kenneth Jørgensen har det ikke fra fremmede. De to brødres bedstefar Poul Otto Jørgensen drev en stor og anerkendt entreprenørvirksomhed i Årslev, og faderen Per Jørgensen er fortsat særdeles aktiv i branchen.

Brødrene er begge oplært i familieforetagendet og etablerede sig i eget selskab i efteråret 2005 med det vidtfavnende navn Fåborg-Midtfyn Entreprenøren ApS.

- Vi har fra starten satset på nedbrydningsarbejder, siger Kim Jørgensen, der er 26 år. Det er ikke for at undgå konkurrence med vores far Per Jørgensens entreprenørforretning, der er en mere traditionel virksomhed, men vi tror på, at der i de kommende år vil være brug for specialister inden for nedbrydning.

For øjeblikket er de to brødre travlt beskæftiget med et nedbrydningsarbejde i Nr. Lyndelse, hvor en slagterforretning skal jævnes med jorden. I Otterup er det et gartneri, der må lade livet.

- Som regel er det tale om arbejder, hvor vi skal fjerne alt lige fra tag til fundamenter, siger lillebror Kenneth Jørgensen, der er 24 år. Kenneth er den af brødrene, der bruger det meste af sin tid i marken, mens Kim også må tage sig af papirarbejdet og tilbudsgivningen.

Begge har de sikre hænder på de mange håndtag, der skal til for at betjene de store moderne og tunge entreprenørmaskiner, der hurtigt og effektivt fjerner bygninger og anlæg.

Maskinparken, som Fåborg-Midtfyn Entreprenøren råder over, omfatter bl.a. to gravemaskiner på henholdsvis 20 og 35 tons - begge med sorterergrabber. Dertil kommer tilbehør som f.eks. en hydraulisk betonsaks, der tager sig af bygningsdele med armeringsjern.

I den voldsomme ende af værktøjer råder brødrene også over to helt nye Fendt-traktorer af typerne 930 og 818 samt en 24 tons Fliegelvogn. Dertil kommer en krog til at trække containere. For at fuldende processen har man et moderne knuseanlæg, der kan forvandle bygningsdelene til vejfyld. I tilknytning til knuseanlægget har man et nyt transportabelt sortereranlæg, der kan levere vejfyld fra størrelsen 0-32 og op efter behov.

- Ved de fleste større nedbrydningsarbejder skal der jo foreligge en række tilladelser, som den kommunale tekniske forvaltning kan give, siger Kim Jørgensen. Der er jo også en række forsynings- og miljøforhold, der skal tages hensyn til: El, vand, fyringsanlæg skal demonteres, og er der tale om bygninger, der er sammenhængende med andre bygninger, skal der foretages ingeniørberegninger, afstivninger og afspærringer af hensyn til naboejendomme og sikkerhed i det hele taget.

- Det er måske nok mest almindeligt at blive selvstændig i nedgangstider, siger Kim Jørgensen, men min bror og jeg tror på, at opsvinget holder sig mange år endnu.

Begge brødre har beskæftiget sig med alle dele af entreprenørvirksomhed og kan tage fat på de fleste områder, understreger de. Når de så stærkt vil gå ind i nedbrydning, er det, fordi de tror på, at bl.a. strukturtilpasningerne på landet vil fordre, at mange gamle driftsbygninger skal rives ned dels for at give plads for nye og moderne bygninger, dels for at fjerne udtjente bygninger og ruiner fra det åbne land.

TEKST: LEIF HANSGAARD

Læs også