For vådt til gylle

(LANDBRUG FYN) Her pr. 1. februar er det atter tilladt at køre gylle. Men den våde vinter gør det umuligt, samtidig med nedbøren har fyldt gylletankene, og dermed gjort situationen kritisk.

Efter den megen nedbør står mange fynske gylletanke fyldte til randen. Men den våde vinter gør det umuligt at udbringe gyllen, selv om det fra i morgen, den 1. februar, atter er tilladt.

- Situationen er kritisk flere steder, og nogle landmænd med for lidt opbevaringskapacitet har måttet flytte gylle, hvis det er lykkes at finde ledig kapacitet i nabolaget. Ellers er der kun at håbe på enten frostvejr, så der kan køres på flade, bevoksede marker, eller tørvejr i en længere periode, så markerne kan bære, lyder det fra planteavlskonsulent Ulla Jakobsen, Fyns Familielandbrug.

Hun understreger, at det er tilladt at udbringe gylle på frossen jorde med bevoksning, blot der ikke kan ske afstrømning til vandløb eller dræn. Hvis færdselsforholdene tillader det, vil effekten i vintersæd og græs generelt være god.

- Men skal man være meget omhyggelig med at vælge marker og holde afstand til vandløb og grøfter, advarer Ulla Jakobsen og understreger, at udbringning på frost kun bør ske i tilfælde, hvor der ikke er andre muligheder.

På ubevokset jord skal gyllen kunne nedbringes inden seks timer.

TEKST & FOTO: ERIK HANSEN

Læs også