Traktorer hyppigere involveret i dødsulykker

(EFFEKTIVT LANDBRUG) EKSPLOSION: Antallet af dødsulykker på de danske veje med traktorer involveret er steget kraftigt de seneste år og nærmest eksploderet i 2006.

Hvor der i perioden 2001 til 2003 i gennemsnit var fire traktorer og i 2004-05 otte om året, har der i 2006 været hele 15 traktorer involveret i dødsulykker på vejene. Det skriver dagbladet Politiken.

Traktorer er således nu indblandet i fem procent af alle trafikuheld med dødelig udgang. Dermed skiller de sig ud i et år, hvor det samlede antal dødsulykker ellers er faldet pænt, skriver Politiken.

- Traktorernes stigning er meget markant. Og meget bekymrende, siger Sven Krarup Nielsen, afdelingschef i Vejdirektoratet og formand for statens Havarikommission for Vejtrafikulykker.

Havarikommissionen overvejer i øjeblikket, om man skal kulegrave traktorulykkerne. Indtil da kan hverken Vejdirektoratet, Rådet for Større Færdselssikkerhed eller landbruget forklare stigningen.

- Det er også en gåde for os, hvorfor der desværre sker så mange flere af disse alvorlige ulykker, siger Gert Karkov, viceformand i Dansk Landbrug, til Politiken.

Han tror ikke, at det hjælper at sætte aldersgrænsen op fra de nuværende 16 år, fordi »også halvgamle som jeg selv på 53 kan have svært ved at manøvrere køretøjerne, der er blevet større de seneste år«.

I stedet vil Dansk Landbrug formentlig opgradere køreuddannelsen og oprette flere kurser i håndtering af det tunge maskineri.

Læs også