Schmidt vil granske regler

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Fødevareminister Hans Christian Schmidt (V) lægger nu op til et omfattende servicetjek af reglerne for især husdyrproduktionen. Samtidig vil ministeren ud på landbrugsskolerne for at lytte til de unges ønsker og drømme.

Viden og ønsker får nu en central rolle i fødevareminister Hans Christian Schmidts reformarbejde med lovreguleringen af landbruget. Det overordnede formål med reformarbejdet er at fremtidssikre især husdyrproduktionen - og dermed hele fødevaresektoren.

Umiddelbart er det primærerhvervets gældsbyrde og den stigende smågriseeksport sammenholdt med fødevaresektorens enorme betydning for eksporten og beskæftigelsen, der bekymrer ministeren. Men bagved ligger også et ønske om at kigge på hele reguleringen af landbruget med nye øjne - eller rettere: Med ny viden.

Dermed sættes bolde som ejerkrav, fremmed kapital, bedrifts- og staldstørrelser nu i spil. Men også behandlingsindekset og gødningsnormerne bør granskes, mener ministeren.

Noget er allerede gennemført, andet er undervejs. Og med en kommende »lytterunde« hos de unge på landbrugsskolerne lægger ministeren også op til at inddrage helt nye ønsker og synspunkter fra fremtidens landmænd i reformarbejdet, afslører han i en samtale med Effektivt Landbrug.

- Jeg går bare ind for at lave et serviceeftersyn - ligesom i enhver anden husholdning - af hele reguleringen og så bagefter tage en fordomsfri debat om, hvorvidt der er noget, der skal laves om. Det er en mangelvare i lovgivningsarbejdet, at vi ikke løbende tjekker grundlaget for lovene og holder det op mod den virkelighed, der hele tiden forandrer sig. Har vi den viden, vi har brug for? Kører vi den rigtige vej - eller skal vi lige justere retningen lidt, spørger ministeren og nævner blandt andet jord-ejerkravet til husdyrproducenter som eksempel:

- Hvorfor har vi det? Ingen ville jo sige til en skoproducent: »Kære ven, nu producerer du så og så mange sko. Så må du forstå, at nu må du ikke længere bruge underleverandører.« Hvad skulle ideen med det være? Hvorfor går grænsen nu ved 950 dyreenheder på den enkelte bedrift? Hvorfor ikke 1.250 - eller 1.500 - eller helt give det fri, spørger han.

Læs også