Stjerner til dyrevelfærd

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Selv om det var landbruget, der havde inviteret til seminar om dyrevelfærden, var der få konkrete løfter om initiativer fra landbrugets side. De nye tanker kom fra EU som et skifte fra minimumskrav til forbrugerfokus. I fremtiden skal der gives stjerner for dyrevelfærd.

Cirka hundrede interessenter var mødt frem til Landbrugsraadets seminar om dyrevelfærd, hvor Gert Karkov præsenterede landbrugets holdninger til dyrevelfærd. Men formanden for landbrugets veterinærudvalg holdt sig til en kort velkomsttale, hvor han gjorde opmærksom på, at de enkelte brancheorganisationer skal kommunikere dyrevelfærden ud til »deres« producenter, som skal tage ansvar i hverdagen.

En embedsmand fra EU-Kommissionens afdeling for dyrevelfærd, Andrea Gavinelli, fortalte om kommissionens dyrevelfærdshandlingsplan 2006-2010. Det var i denne handlingsplan, at skiftet fra minimumskrav til forbrugerfokus blev præsenteret. Eller sagt med andre ord: EU vil ikke ændre på reglerne om dyrevelfærd, da det går ud over producenternes konkurrencevilkår.

I stedet skal forbrugerne overtales til at betale mere for varer produceret under hensyntagen til dyrevelfærd.

En af de metoder, der skal bruges til at få forbrugerne til at betale (mere) for kødet, er mærkning, og næste taler kunne præsentere en mulig måde at vise forbrugerne, om dyrene har haft det godt eller ej.

- Der er tre forskellige måder at opfatte dyrevelfærd. Forbrugerne er ofte fokuserede på den »naturlige« opvækst som udgangspunkt for dyrevelfærd, mens forskere som oftest tager udgangspunkt i et hedonistisk synspunkt, hvor det er dyrenes fornemmelse for velfærd, der tages udgangspunkt i. Eller sagt med andre ord: Hvis dyret tror, det har det godt, så har det det godt. Derfor er det vigtigt at få skabt et system, der kan vurdere velfærd objektivt, sagde Björn Forkman, der er projektleder under EU’s forskningsprogram »Welfare Quality«.

Projektet, som Björn Forkman har stået i spidsen for, har fundet frem til 90 kriterier, som med forskellige vægt skal kunne bruges til at vurdere velfærden, som derefter skal belønnes med stjerner

Alt efter, hvor godt kriterierne er opfyldt.

- Vi kan være færdige med systemet om tre år, men hvor lang tid det så tager, før politikerne har fået det vedtaget og gennemført, er ikke til at sige, sagde Björn Forkman.

Indkøbsdirektør i COOP Mogens Werge var også med til seminaret om dyrevelfærden, og stjernesystemet var et nyt koncept for ham.

- Jeg tror ikke på stjernerne. Jeg har ved det her møde hæftet mig ved, at alle siger, at forbrugerne går så meget op i velfærd, at de gerne vil betale for det. Men det er ikke det, jeg oplever. Og sådan et system med stjerner, og hvor vi skal have produkter med alt fra to til seks stjerner, så bliver det for dyrt. Og det er jo i forvejen sådan, at forbrugerne kan vælge dyrere økologi, men det gør de i meget lille grad, siger Mogens Werge.

Formand for Dansk Kvæg Peder Phillip havde til gengæld ikke noget imod et stjernesystem for dyrevelfærd.

- Det er jo en god måde at få stoppet noget af importen fra for eksempel Sydamerika, hvor de producerer ud fra helt andre regler, så på den måde er det godt. Og hvis vi kan få en anden måde at håndtere kontrollen af dyrevelfærd, så det ikke bare bliver sort/hvidt, er det også rigtig godt, sagde Peder Philipp, der slog fast, at Dansk Kvæg er i fuld gang med at kommunikere kravene ud til producenterne.

Læs også