VIldsvin kan blive dyrt bekendtskab

(EFFEKTIVT LANDBRUG) MINISTERINDSTILLING: Fødevarestyrelsen vurderer, at smitterisikoen fordobles ved en genindførsel af vildsvinet. Nu er det op til politikere at afveje naturhensyn og milliardeksport.

Efter hvad Effektivt Landbrug erfarer, peger Fødevarestyrelsens netop afgivne indstilling til forbrugerminister Lars Barfoed (K) om risiciene ved en genindførsel af vildsvin i Danmark på en fordobling af udbruddene af svinepest fra en til to gange hvert 100. år. Dermed skal der årligt sættes omkring 130 millioner kroner »i banken« til bekæmpelse af smitteudbrud og dækning af eksporttab.

Et enkelt udbrud kan koste op mod fem milliarder kroner. Samtidig er det uafklaret, hvordan tredjelande vil forholde sig - ikke alene til et eventuelt udbrud af svinepest i Danmark, men også til genindførelsen af vildsvin i det hele taget. Svinepest blev sidst konstateret i Danmark i 1933, men findes i dag knap 300 kilometer syd for den dansk-tyske grænse.

Dermed lægger Fødevarestyrelsens indstilling sig tæt op ad veterinærdirektør Preben Willebergs, Fødevarestyrelsen, indlæg på det velbesøgte debatmøde den 27. januar på det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.

Indstillingen tager, efter hvad Effektivt Landbrug erfarer, hverken stilling til risikoen for trafikulykker og markskader forårsaget af vildsvin eller eventuelle naturgevinster, da den alene beskæftiger sig med de veterinære konsekvenser.

Dermed bliver spørgsmålet om vildsvinets genindførsel et spørgsmål om at afveje en forholdsvis velbeskrevet risiko og dens konsekvenser med et mere diffust, men i naturkredse udbredt ønske om at få »den økologiske nøgleart« vildsvinet tilbage i skovbunden til almen glæde og nytte. Der skal nu i VK-regeringen ske en politisk drøftelse, hvor især miljøminister Connie Hedegaards (K) holdning kan blive udslagsgivende.

Læs også