Elmaster - fra stor til større

(LANDBRUG SYD) Højspændingsledninger kommer ikke i jorden – intetsigende brev underskrevet af amtsborgmester gav ellers grund til optimisme.

Store el-master kan opleves i den danske natur, og til trods for mange borgeres store utilfredshed tyder intet på, at masterne er på vej væk – tværtimod. De erstattes af større – og flere – master på strækningen mellem Vejen og Kassø ved Aabenraa.

En ombygning af højspændingsnettet på strækningen fra Revsing i nord til Kassø i syd har været på vej i flere år, men først i år har der været holdt offentlig høring om projektet. Det førte til nedsættelse af en »kabelgruppe« bestående af borgere på den berørte strækning.

(Jule-) ønske nummer et er at få kablerne gravet ned i jorden i stedet for at få større master op. Fra starten var svaret på det ønske et klart nej, men hos nogle i gruppen var der lidt optimisme, da der forleden dumpede et brev ind ad brevsprækken:

»På baggrund af de kommentarer, der er indkommet i offentlighedsperioden, er Energinet.dk og Ribe og Sønderjyllands amter i gang med at uddybe VVM-redegørelsen og planforslaget. Det ser i øjeblikket ud til, at der bliver tale om så store ændringer, så der antagelig vil blive behov for en ny høring af dele af planforslaget og VVM-redegørelsen.«

Sådan er ordlyden i en del af brevet, der er underskrevet amtsborgmester Carl Holst (V) og amtsdirektør Niels Johannesen og sendt fra Sønderjyllands Amt. Selv med den bedste nærlæsning minder det om et intetsigende brev – det fortæller i hvert fald intet om, hvad det handler om – eller hvor.

- Jeg opfattede det optimistisk, lyder det fra Ahrendt Schmidt, Skudstrup, der sidder i »kabelgruppen«, men reelt anede han ikke, hvad brevet handler om.

Det kan arkitekt Lindy Tanvig fra Ribe Amt imidlertid give svaret på, og der er ikke just tale om mange indrømmelser til de borgere, der ønsker kablerne flyttet fra luften til jorden:

- Endnu er det slet ikke afklaret, om der bliver behov for en ny høring. Der tales om en ændret linieføring ved Vejen Å, hvor der også overvejes en kabellægning, og begge dele kræver en ny høring, men der intet afgjort endnu, og reelt tror jeg ikke, der bliver tale om en kabellægning, konstaterer Lindy Tanvig.

- Det er heller ikke uproblematisk at lave disse overgangsstationer. De er ret store. De fylder 60 gange 75 meter eller ca. 5000 kvadratmeter, forklarer arkitekten til Landbrug Syd.

Kabelgruppens intension om at påvirke politikerne til at få kabellagt den 55 km lange strækning ser altså ikke ud til at blive en realitet. Højspændingsnettet på 400 kV – 400.000 volt – skal forblive i luften på nye master, der er større og højere end de eksisterende master.

Det lille gennembrud, som Ahrendt Schmidt havde håbet på med det intetsigende brev fra Sønderjyllands Amt, er der altså ikke tale om. Strømmen fra vindmøllerne i Vesterhavet skal føres i luftledninger.

Forbindelsen mellem Vejen og Kassø er ikke ny – der skal blot laves en ny ledning, der kan sende mere strøm.

Den eksisterende ledning kan ikke undværes under anlægsarbejdet, så der bliver tale om at lave en ny række master stort set parallelt med de eksisterende. Det betyder, at den nogle steder flyttes et par hundrede meter, og dermed bliver nye lodsejere berørt, mens andre reelt kan se dem blive flyttet over til naboen.

- Det ser farligt ud med de master i naturen, og vi ved jo ikke, om det også er farligt, lyder det fra Ahrendt Schmidt, der sammen med andre undrer sig over, at alle andre skal indrette sig efter miljøet – men ikke når det gælder elmaster.

- Den billigste løsning er måske ikke altid den bedste løsning, lyder det samtidig fra Lene Jessen, der også gerne ser kablet i jorden, men det ligger fast, at den model er dyrere end mastemodellen.

Omkring sikkerheden for elforsyningen lyder det samtidig fra Frank Johansen:

- I Tyskland væltede en række master i forbindelse med isslag. Det var ikke sket, hvis masterne var gravet ned i jorden.

Han fortæller samtidig, at der bliver tale om en dobbeltføring, så der bliver også et højere støjniveau ved de huse, der får de høje master som nærmeste nabo og undrer sig over, at EU bevilger 60 millioner kroner for at sikre bestanden af fisken snæblen, mens borgerne skal have de højere master lige ved soveværelsesvinduet.

Frank Johansen vil samtidig gerne meget snart have en afklaring. I øjeblikket går alle langs ruten i uvished og skubber på for at få kablerne i jorden – hvilket næppe lykkes:

- Nogle kalder os vrede borgere. Det kan de ikke tillade sig. Det er vores og ikke deres hjem, der er berørt, fastslår Ahrendt Schmidt overfor Landbrug Syd.

Læs også