Fordel med smertebehandling

(Effektivt Landbrug) HURTIG HELBREDELSE: Smertestillende midler giver mindre smerte og hurtigere helbredelse af søer med ømme ben.

Hos Henrik Nielsen på Vintengård ved Horsens har søerne gået i løsdrift med transponderfodring siden år 2000. Henrik Nielsen har bevidst valgt et system med halmstrøelse, idet han er overbevist om, at det er med til at dæmpe søernes aggressive adfærd. Skønt han er glad for løsdriftssystemet, erkender han dog, at det af og til kan være hårdt ved søerne. Det er især søer med ømme ben, som det kan være nødvendigt at flytte til en sygesti i en periode på typisk to-tre uger. Flytningen til sygesti kombineres ofte med en smertestillende behandling.

- Smertestillende behandling får søerne til at komme sig hurtigere, fortæller Henrik Nielsen, som er meget tilfreds med, at det er blevet tilladt at anvende smertestillende midler. Den eneste ulempe er, at en behandling af en so ifølge Henrik Nielsen koster omkring 25 kroner.

Mindre end fem procent af søerne i drægtighedsstalden bliver så medtagne af opholdet i løsdriften, at Henrik Nielsen bliver nødt til at sætte dem ud. Måske fordi de svageste søer allerede er sorteret fra i poltestalden.

I poltestalden lærer poltene at bruge transponderen i en træningssti, og her bliver Henrik Nielsen typisk nødt til at sætte mellem 10 og 20 procent af poltene ud. For nylig har Henrik Nielsen dog ændret produktionen fra egne polte til indkøb af polte, og om det ændrer på antal udsatte polte i træningsstien, ved han ikke.

Der er dog ingen tvivl om, at han er tilfreds med, at han ikke længere skal koncentrere sig om kernebesætning og polteproduktion. For de indkøbte koster stort set det samme som at lave dem selv, og så giver indkøbte polte mere tid til at koncentrere sig om andre ting i produktionen.

Læs også