Claudi: Vognmændene har fået en fair behandling

(LANDBRUG FYN) RENE LINIER: Der fifles ikke med hverken cigarkasser eller pengekasser, når Danske Slagteriers SPF-Selskabet skal til at køre med slagtesvin, forsikrer Bent Claudi Lassen.

De 175 slagtesvinevognmænd, som i dag kører for Danish Crown, har fået en helt igennem fair behandling af slagteriet under forhandlingerne om en ny transportaftale.

Det fastslår næstformanden i slagteriet, Bent Claudi Lassen.

- Sådan en sag som denne er meget vanskelig. Derfor har vi gjort meget ud af at gennemføre forhandlingerne på fair vis, siger han.

Han tilføjer, at oplægget fra slagteriet har været gennemarbejdet i ledelse og bestyrelse, ligesom det har været drøftet med repræsentantskabet i Danish Crown.

Claudi Lassen forklarer videre, at ingen har kunnet være i tvivl om, at man sad i forhandlinger, der kunne ende med et nej fra slagteriet.

- Vi har gennemført en udbudsrunde, og der har aldrig kunnet drages tvivl om, at der netop var tale om en udbudsrunde.

- I denne runde har vi bedt nogle transportører gå hjem for at spidse deres blyant og komme med en skarpere pris. Det er der nogen, der har gjort, mens andre ikke har.

- Alle har imidlertid haft chancen, og udbudsrunden har været fair, lyder vurderingen fra Bent Claudi Lassen.

Noget af det, der har vakt kritik, er, at lige netop slagteriernes eget selskab, SPF-Selskabet, har været indbudt til forhandlingerne om slagtesvinetransporten.

- Man kan helt berettiget stille spørgsmålstegn ved, om et selskab som SPF-Selskabet overhovedet skal med i sådanne forhandlinger. Mit svar er ja. Men det skal være på helt almindelige forretningsmæssige betingelser.

- I den forbindelse vil jeg gerne understrege, at transporten af slagtesvin i SPF-regi er et helt nyt forretningsområde. Og selskabets ledelse arbejder med et særskilt budget, som man kan være tryg ved. Der vil ikke blive flyttet penge fra andre kasser i SPF-Selskabet. Det er der fuld fokus på.

- Og lad mig understrege, at der vil blive fulgt nøje op på disse ting, og at regnskaberne vil blive forelagt de respektive folkevalgte forsamlinger. Det skal der slet ikke herske tvivl om, understreger Bent Claudi Lassen.

TEKST: JACOB LUND-LARSEN

Læs også