Ny mælkebørs med nye regler

(LANDBRUG FYN) SALGSKLEMME: Sælgerne kan komme til at betale superafgift, hvis de ikke er opmærksomme på de nye kvoteregler, påpeger chefkonsulent på Agrogården.

Mælkeproducenter, som har tænkt sig at købe eller sælge på den nye kvotebørs, skal være opmærksomme på, at reglerne for handel på børsen er ændret på flere punkter. Særlig sælgerne skal se sig godt for.

Ellers risikerer de at komme i klemme i det nye regelsæt, påpeger chefkonsulent Ulla Hansen, Agrogården i Ringe.

- Fremover bliver der afholdt fire børser om året. Den første afvikles 2. maj og bliver en form for overgangsordning, fordi der stadigvæk vil være mængdebegrænsning på. Den betyder, at landmænd, som allerede har købt de 300 tons, som de kunne efter de gamle kvoteregler, ikke må købe på den kommende majbørs. Mængdebegrænsningen ophæves først på den anden børs, der afholdes 15. august, oplyser Ulla Hansen, som tilføjer, at her træder hele det nye kvoteforlig i kraft, så man frit kan købe så meget kvote, man vil.

Mælkeproducenter, som har tænkt sig at sætte hele deres kvote til salg på den kommende majbørs, skal være særlig på vagt, advarer chefkonsulenten.

- De skal være opmærksomme på, at de kun må sælge den del af kvoten, som de ikke allerede har produceret i indeværende kvoteår. Det er en væsentlig ændring i forhold til tidligere, hvor man kunne sætte hele kvoten til salg på én gang, siger Ulla Hansen.

Når majbørsen afholdes, er der allerede gået en del af det nye kvoteår, og hvis en mælkeproducent ønsker at sætte hele sin kvote til salg på børsen, men har produceret for eksempel 50 eller 100 tons mælk indtil videre, så kommer han til at betale superafgift af den mængde, han har produceret i indeværende kvoteår.

- Landmænd, som vil sælge kvote på majbørsen og regner med at producere mælk frem til 1. oktober, som man kunne gøre det efter de gamle regler, der samtidig gav mulighed for at bruge grovfoderbeholdningen op, skal være opmærksomme på, at de nu kun må sælge den kvotemængde, som de ikke regner med at kunne udnytte i løbet af kvoteåret, siger Ulla Hansen.

På den førstkommende børs kan mælkeproducenterne med andre ord kun sælge den del af kvoten, som de ikke regner med at producere i kvoteåret 2005/2006. Den resterende del af kvoten kan først endeligt sælges på børsen den 1. februar, hvor de afstår kvoten 1. april i forbindelse med indgangen til det nye kvoteår.

En anden ting, som især køberne skal være opmærksomme på i forbindelse med de nye kvoteregler, er priskorridoren, som har været et af de mest omdiskuterede emner på regionsmøderne i Dansk Kvæg. Flere mælkeproducenter frygter nemlig, at de ikke får købt kvote, hvis prisen falder, og deres bud er for højt.

- Priskorridoren betyder, at der først afvikles en almindelig kvotebørs, hvor man finder en ligevægtspris. Så tager man alle de købstilbud, som ligger mere end 40 procent over denne ligevægtspris, og de får ikke lov til at købe. Det er en regel, man har indført for at forhindre, at der kommer nogle meget voldsomme stigninger på mælkekvoten i forbindelse med, at mængdebegrænsningen fjernes på augustbørsen, siger Ulla Hansen, som tilføjer, at priskorridoren falder bort efter de fire børser i kvoteåret 2005/2006.

- På augustbørsen får mange af de store bedrifter, der allerede har købt det, de måtte efter det gamle kvoteforlig, så mulighed for at købe kvote og tilpasse produktionen, hvis de for eksempel har ledig staldkapacitet. Det vil naturligvis være en fordel for dem. Hvordan det vil påvirke markedet, er meget svært at sige. Det afhænger helt af, hvordan udbud og efterspørgsel bliver fremover, siger chefkonsulenten.

Dansk Kvægs formand, Peder Philipp, har for nylig udtalt, at man i Dansk Kvæg forventer en stor efterspørgsel og et lille udbud på den første kvotebørs til august uden mængdebegrænsning.

Det nye kvotesystem betyder også ændringer for nyetablerede mælkeproducenter. De kan allerede på den kommende majbørs søge om køb af op til 300.000 kilo kvote plus en mindre gratis del oveni, som tildeles 1. april 2006.

- Efter de gamle regler kunne nyetablerede først købe kvote hen i efteråret, så for dem er de nye regler en fordel i forhold til tidligere, påpeger Ulla Hansen.

Den gratis del vil være ens for alle godkendte ansøgere, uanset på hvilken kvotebørs, der søges om tildeling. Det er muligt enten at søge om hele mængden på de 300.000 kilo på én gang eller i mindre portioner ad flere gange.

Køber man på majbørsen, vil kvoten være til rådighed 1. juli, og der kan produceres på hele mængden i det indeværende kvoteår.

TEKST: EBBE MORTENSEN

Læs også