Kommunikation halter på de store bedrifter

(Effektivt Landbrug) KOMMUNIKATION: Lederne på de større bedrifter skal være bedre til at kommunikere med medarbejderne.

- Fremtidens ledere er dem, der sørger for, at deres medarbejdere har det godt.

Det siger formanden for LandboUngdom, Steffen H. Damsgaard, på baggrund af en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i landbruget. Undersøgelsen, der blev iværksat i oktober sidste år, bearbejdes i øjeblikket af analysefirmaet CASA, men det står allerede klart, at kommunikation er en vigtig del.

- De ansatte mener, at kommunikationen på bedrifterne godt kunne løftes op på et højere niveau, end tilfældet er i dag. Arbejdsgiveren skal i højere grad informere og inddrage medarbejderne i arbejdet på bedriften, mener Steffen H. Damsgaard, som tilføjer, at det ikke mindst kniber med informationsniveauet på de større bedrifter.

- Det står ikke helt galt til, men ledelsesaspektet får den laveste karakter på de større ejendomme. Set i lyset af, at bedrifterne bliver større og større, kan vi godt slå fast, at landbruget ledelsesmæssigt står over for nogle store udfordringer i fremtiden, siger LandboUngdom-formanden.

Ifølge Steffen Damsgaard skal virksomhederne inden for landbruget leve op til de samme ledelsesmæssige krav som det øvrige erhvervsliv.

- En god leder skal både kunne give instrukser, rose og give konstruktiv kritik. Det er også vigtigt at inddrage de ansatte, så de føler, de er en del af bedriften og ikke bare er et stykke anonym arbejdskraft. Derfor vil det være en fordel, hvis medarbejderne også er med til at udarbejde bedriftens målsætning.

- Hvis virksomhedsejerne vidste, hvor vigtigt det er, at de ansatte har det godt og er tilfredse med arbejdspladsen, så ville der blive fokuseret lige så meget på god ledelse, som på produktionsøkonomi. Tilfredse medarbejdere yder nemlig mere, og det psykiske arbejdsmiljø kan aflæses direkte på bundlinien, siger Steffen H. Damsgaard.

I den aktuelle undersøgelse har man analyseret det psykiske arbejdsmiljø indenfor landbrug, skovbrug og gartneri. I landbruget deltog 374 personer, hvoraf de 228 var ansatte, mens resten var driftsledere eller virksomhedsejere.

Læs også