IT-sikkerhed i stalden

(LANDBRUG FYN) SIKKERHED: IT har flyttet sig fra skrivebordet og ud i stalden. En samarbejdsaftale mellem LandboFyn og TNM Teknik åbner mulighed for etablering af netværk mellem flere produktionsenheder. Resultat: Større sikkerhed og bedre muligheder for faglig rådgivning.

I dag bruges computere i landbruget til langt mere end regnskab, markplaner og lignende. Det er ikke helt forkert at pege på, at landbrugets vigtigste computere i dag står ude i staldene, hvor de styrer fodring, malkning, ventilation, avlsarbejde og meget mere. Og her er det vigtigt, at computerne fungerer - og kan »snakke sammen«.

For at være up-to-date på dette område har LandboFyn med virkning fra 10. marts indgået en samarbejdsaftale med den landsdækkende IT-virksomhed TNM Teknik, der blandt andet har stor erfaring i installation af landbrugsrelateret IT-udstyr og etablering af netværk.

Partner i TNM Teknik, som i alt beskæftiger en halv snes medarbejdere, heraf tre på Fyn, er Peter Søby, der gennem mange år har arbejdet som IT-konsulent inden for landbruget, blandt andet hos Patriotisk Selskab.

- Baggrunden for samarbejdsaftalen er et ønske fra de faglige afdelinger om at få adgang til de computere, hvor TNM Teknik er inde, så de får bedre muligheder for at gå ind og afhjælpe problemer. Det giver nogle muligheder for rådgivning og opgaveløsning i kraft af direkte adgang til produktionsudstyr, siger Hans Peder Christiansen, der er IT-chef på LandboFyn.

- IT har flyttet sig fra skrivebordet og ud i stalden, fastslår Peter Søby. Det rejser krav om, at en bedrifts computere - ofte på flere ejendomme - er bundet sammen, og at alle produktionsenheder er koblet sammen i netværk. Det giver større muligheder for rådgivning, og det giver landmanden adgang til alle hans enheder uden at skulle ud at køre.

- I nogle tilfælde er det let at lave forbindelserne med kabel. I andre tilfælde, for eksempel hvis man skal krydse en vej, er det praktisk at benytte en trådløs forbindelse. Alt i alt er et velfungerende netværk en måde for landmanden at købe sig noget frihed, forklarer Peter Søby.

- Hvis der for eksempel kommer en alarm midt om natten, kan landmanden koble sig op (via internet i praksis hvor som helst fra) og gå ind at se, hvad der er galt, og ofte gøre noget ved det på stedet. For eksempel ved problemer med ventilationsanlæg eller malkerobot. Nogle får endvidere opsat et eller flere kameraer, så de på pc’en kan se, hvad der foregår.

- Samarbejdet med TNM Teknik giver vore medlemmer mulighed for at få etableret og serviceret netværk til diverse produktionsudstyr, påpeger svinebrugsrådgiver Niels Poulstrup, LandboFyn.

- Samtidig giver det os øgede muligheder for faglig rådgivning, som TNM Teknik ikke beskæftiger sig med.

- For eksempel kan vi få gavn af netværket, når vi laver E-kontrol. Vi kan fjernbetjene landmandens computer. Bilag til regnskab, som landmanden har indleveret, kan vi tage frem og lægge ind. Og vi kan printe ud herinde.

- Landmanden kan hjemmefra trække på faglig rådgivning og ekspertise. Alt i alt giver det en større sikkerhed derved, at vi kan hente data hjem og sende data ud. Og måske på et tidspunkt lave backup af landmandens data.

LandboFyn afholder mandag den 11. april kl. 19.00 en orienteringsaften om nogle af mulighederne i den nye samarbejdsaftale.

En svineproducent vil fortælle, hvordan han bruger systemerne, og en fra kvægsektoren vil fortælle om EDB og malkerobotter.

Et yderligere emne er »Minigrisen«, hvor en landmand og hans medarbejdere via de små »lommecomputere« (PDA) trådløst kan registrere data på samme database. Endvidere vil der være en opstilling af udstyr, så man kan se, hvordan det fungerer.

Alle interesserede er velkomne til orienteringsaftenen, men det er nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også