Gyllekørsel med 24 meters arbejdsbredde

(LANDBRUG SYD) Hos Martin Madsen – Gørding Entreprenør & Maskinstation har man udvidet kapaciteten på gyllekørsel, hvor fire Harsø slangevogne, hvoraf to nyanskaffedekan køre fra 12 - 24 meter slangebom.

Fire Harsø slangevogne, to 25 tons og to 20 tons, står for gyllekørslen hos Martin Madsen – Gørding Entreprenør og Maskinstation, der i år har udvidet kapaciteten netop her.

De nye vogne har nu en arbejdsbredde på 24 meter, mod før hvor bredden var fra 12 – 20 meter. Læsning og omrøring sker med Harsø 10” gyllepumpe. Med udvidelsen af bredden op til 24 meter, kan der således arbejdes med 12, 16, 18 20 og 24 meter.

Nedfældningen af gylle sker med dels en 25 tons selvkørende Vredo, der især benyttes ved græsnedfældning, mens tre selvlæssende Samson PG 20 benyttes ved sortjordsnedfældning og også i mindre omfang ved græs.

Desuden er der udvidet med en enkeltskærs-nedfælder, der benyttes ved nyudlagte græsarealer, hvor underlaget er sårbart efter første slæt.

- Det betyder at der kan nedfældes allerede efter første græsslæt selv om arealerne er udlagt uden dæksæd, forklarer driftsleder Bjarne Steiner.

Det er ikke kun udbringningen af gylle, der påvirker jord og afgrøder. Også den korrekte mængde kalk har stor betydning.

Og er her er nyheden i år kalkspredning med GPS, der sker på basis af to jordbundsprøver pr. ha.

- Behovet for kalk kan gå fra 0 til 10 tons pr. ha, så det handler om at få tilpasset mængden, forklarer Bjarne Steiner.

Spredningen foregår med spredevogn hvor spredningen sker via et spredebord der kan sprede op til 16 meter.

Ud over gylle og kalk tilbydes der også møgspredning, pløjning og majssåning. I forbindelse med majs og græs har man udviklet en stor ekspertise indenfor brug af ensileringsmidler, ligesom der fra virksomheden sælges og transporteres frø og foder, hvor en lastbil med en treaksel hænger, i to 40 m3 containere kan transportere, hvad der svarer til 9000 foderenheder af majsensilage, der leveres i hele Jylland og på Fyn.

Som firmanavnet antyder er der også en entreprenørandel hos Martin Madsen. Salg og udgravning til gylletanke er et af områderne her, hvor man også tager sig af pumpeledninger og en lang række andre entreprenøropgaver som udgravning til haller, dræning, kloakering, nedsivningsanlæg, opgravning til vandingsanlæg, oprensning af grøfter og etablering af søer.

Læs også