Plads til grise

(Effektivt Landbrug) NEJ TIL SVINESTOP: Udvikling af en nødvendig miljøteknologi er vejen frem i stedet for oppositionens visionsløse svinestop, sagde miljøminister Connie Hedegaard på seminar om fremtiden svineproduktion.

- Da industrien for år tilbage var årsag til grimme overskrifter i medierne, valgte man jo ikke at nedlægge industrien. I stedet løste man problemerne, og det skal vi også gøre i landbruget. Derfor - ingen miljøteknologi, ingen svineproduktion, fastslog miljøminister Connie Hedegaard på Landhusholdningselskabets seminar om fremtidens svineproduktion i sidste uge.

Miljøministerens budskab var, at der skal skabes plads til mere miljø ved siden af en mere effektiv produktion og imødeser dermed mange udfordringer for fremtidens svineproducenter.

- Lave priser og høje lønninger vil kræve øget effektivisering for at få det hele til at hænge sammen, men samtidig vil det give plads til en rigere natur, mente hun.

Det hele afhænger dog af udvikling af en nødvendig miljøteknologi, som regeringen prioriterer højt, og Connie Hedegaard anser oppositionens krav om svinestop for visionsløst. Netop fordi det ikke vil give incitament til udvikling af miljøteknologiske løsninger. Den tidligere miljøproblematiske industri er et godt eksempel herpå, mente hun.

Miljøministeren fremhævede også den igangværende strukturreform som et godt udgangspunkt for forenkling af miljøgodkendelserne.

- Ved at lægge godkendelsen ét sted, nemlig i kommunerne, vil det forenkle landbrugets miljøgodkendelser. Samtidig vil det gøre godkendelserne mere ensartede, uden der slækkes på kravene. Når beslutningerne træffes tæt på borgerne, vil det nemlig blive nemmere at protestere over afgørelserne – både for landmænd og andre borgere, mente hun.

Læs også