Producentforening rækker hånden frem mod Danish Crown

(Effektivt Landbrug) - Lad os få en ligeværdig dialog mellem landets svineproducenter og landets største svineslagteri, lyder opfordringen fra svineproducenternes formand, Torben Poulsen, forud for foreningens generalforsamling.

Danske Svineproducenters formand, Torben Poulsen, retter forud for foreningens generalforsamling på fredag, den 19. november, en klokkeklar appel til Danish Crown:

- Lad os nu finde sammen i en konstruktiv dialog. Det tjener Danmarks svineproducenter og Danish Crown bedst, siger Torben Poulsen til Effektivt Landbrug forud for generalforsamlingen i Fredericia på fredag, hvor appellen vil blive gentaget.

Producentformanden erkender samtidig, at den interne debat i svinesektoren i det seneste års tid har været præget af en form for skyttegravskrig på ord.

- Vi har vel alle en opfattelse af, at vi fra producentforeningen står ude på sidelinjen og råber op. Og det er sådan set rigtigt nok. Men det skyldes jo, at man fra Danish Crowns side ikke hidtil har været indstillet på at føre en ligeværdig dialog, hvor man er villig til at fremlægge alle de informationer, som er en forudsætning for, at vi kan få den ligeværdige dialog, der er brug for.

- Eksempelvis når vi diskuterer struktur og ejerskab i andelssektoren.

- Så længe Danish Crown tilbageholder informationer, kommer vi ikke videre. Og derfor retter vi vores appel til slagteriet om at møde landets svineproducenter i en ligeværdig dialog, siger Torben Poulsen.

Svineproducenternes formand erkender samtidig, at en mere åben dialog mellem svineproducenter og Danish Crown også vil kræve noget ekstra af producentforeningen.

- Vi er helt på det rene med, at tingene ændrer sig, hvis vi får flyttet dialogen, så vi ikke længere står ude på sidelinjen og råber op. Vi er parate til at påtage os det ansvar. Og kan Danish Crown med saglige argumenter, og ved at lægge alle informationer frem, eksempelvis overbevise mig og resten af Danske Svineproducenter om, at det danske noteringsniveau simpelthen er det bedst opnåelige, er vi kommet langt.

- Men som dialogen føres i dag, føler vi i producentforeningen, at vi ikke får adgang til alle relevante informationer. Og derfor står vi fortsat ude på sidelinjen og giver vores utilfredshed til kende. Simpelthen fordi vi ikke føler os godt nok informeret og overbeviste om, at det danske noteringsniveau er det bedst opnåelige, påpeger Torben Poulsen.

Hos Danske Svineproducenter er det samtidig opfattelsen, at Danish Crown bliver nødt til at se i øjnene, at noteringsforskellen i forhold til Tyskland er en kæmpe torn i øjet på landets svineproducenter.

- En torn man ikke bare kan feje ind under gulvtæppet med bortforklaringer, påpeger producentformanden, der direkte opfordrer storslagteriet til at krybe til korset og åbent erkende, at det danske noteringsniveau er et stort problem for branchen.

- En klog mand har en gang fortalt mig, at hvis ikke man erkender, at der er et problem, kan man ikke gøre noget ved det. Og for mig at se bliver Danish Crown nødt til at erkende, at det danske noteringsniveau er et problem, fordi det svækker vores indtjening og konkurrenceevne. Alt i alt er der derfor mange gode grunde til, at svineproducenter og Danish Crown finder sammen i en konstruktiv dialog om, hvordan vi i fællesskab får løftet svineproduktionen og afregningsniveauet herhjemme.

- Men forudsætningen herfor er altså, at vi kan mødes i en ligeværdig dialog. Og det håber jeg, at Danish Crown er indstillet på, siger Torben Poulsen, og triller bolden mod Randers.

Danske Svineproducenters mandat styrkes i takt med strukturudviklingen i dansk landbrug. Det vurderer formand Torben Poulsen på baggrund af de seneste tal for tilmeldinger til foreningen.

- I 2003 holdt vi medlemstallet omkring de 1.600, og her i 2004 er vi netop ved at få indbetalingerne ind. Alt tyder på, at vi fastholder medlemstallet. Så set i forhold til de øvrige landboorganisationers medlemstilbagegang, styrkes vi altså i disse år, pointerer Torben Poulsen.

Danske Svineproducenters medlemmer står bag cirka 2/3 af Danmarks svineproduktion.

Læs også