Adel og borger, præster og bønder

(LANDBRUG FYN) Fynsk danmarkspremiere på nyt landmandsspil for »blandede grupper« af landmænd og andre folk, der bor på landet.

»Adel og borger, præster og bønder…«

Sådan starter refrænet til en kendt revyvise, og citatet kan sagtens stå som overskrift for denne omtale af LOK’s nyeste »debat-værktøj«, Landmand på spil - for blandede grupper, som onsdag den 6. oktober havde danmarkspremiere på Landbogården - Fyns Familielandbrugs lokaler på Rugårdsvej i Odense.

»Landmand på spil« stammer egentlig fra Sverige, hvor det under navnet »Bondespelet« startede for 4-5 år siden. Efter at være blevet tilpasset danske forhold har det nye landmandsspil gennem det seneste års tid af LOK (Landbrugets Oplysnings- og Kursusvirksomhed) været »kørt« flere gange med landmænd som deltagere.

Nu er der sideløbende blevet udviklet en udgave af spillet, som er beregnet til at fremme debatten mellem landmænd og andre landboere. Det var dette spil, som for første gang blev spillet den nævnte aften i Odense. Og skønt adelen så vidt vides ikke var repræsenteret, var der blandt de godt 20 deltagere både bønder, borgere fra flere forskellige erhverv samt en enkelt præst.

Aftenens spilleder var Kurt Østergaard fra Vroue ved Skive, der er lokal LOK-medarbejder ved Gl. Viborg Amts Familielandbrug, og som efter at hans fynske kollega, Lilly Jørgensen, Vissenbjerg, havde budt velkommen, gav en kort instruktion i afviklingen af spillet.

»Landmand på spil - for blandede grupper« er udviklet i samarbejde med valgte landmænd, Landdistrikternes Fællesråd, Friluftsrådet, Foreningen af gylleramte og LOF.

Spillet, hvis udgangspunkt er et brætspil i lighed med Matador, handler om dialog, holdninger og mod. Omdrejningspunktet er en række situationer, der kendes fra hverdagen på landet, og som deltagerne skal diskutere og eventuelt i enighed finde frem til løsninger på. Det hele er krydret med diverse faktaspørgsmål og - ligesom i Matador - prøv lykken-kort.

Deltagerne er på forhånd fordelt i mindre grupper med hver sin ordstyrer. Og i de forskellige situationer tildeles medlemmerne forskellige roller som udgangspunkt for dialogen.

Hvis det lykkes gruppemedlemmerne at diskutere sig frem til enighed, får gruppen et antal point - med mulighed for bonus, hvis alle medlemmerne uafhængigt af hinanden på forhånd har foreslået samme løsning på problemet. Ofte lykkes det ikke at opnå enighed. Så får gruppen ingen point - men til gengæld en livlig debat, hvor deltagernes holdninger brydes mod hinanden.

En situation kan for eksempel lyde: »Du er landmand. To store skolepiger rider ud over din kornmark. Hvad gør du?«

Eller: »Du bor på landet. Nogle byfolk køber naboejendommen. Du opdager, at de dyrker hamp. Hvad gør du?«

Eller: »Du er tilflytter. Du opdager, at dine børn plukker ærter i naboens mark. Hvad gør du?«

I hvert enkelt tilfælde er der oplistet en række måder at reagere på, og deltagerne skal nu prøve, om de kan blive enige om et af løsningsforslagene - eller om holdningerne viser sig at være så forskellige, at der ikke kan opnås enighed.

Selve spillet varer cirka halvanden time - skønt det efter flere deltageres mening føles som om, der blot er gået en halv time.

Efter spillet får spillederen melding fra grupperne om, hvilke kategorier af problemer, der har været mest debat om. Og efter en kop kaffe, hvor den livlige debat fortsætter, drager alle hjem med en tilfredsstillende følelse af at være blevet en lille smule klogere - på såvel egne som andres holdninger.

Formålet med spillet er at styrke fællesskabet ude på landet og at skabe øget forståelse og dialog mellem landmænd og landboere.

Både originalversionen af Landmand på Spil og den nye version for blandede grupper indeholder mere end 20 forskellige situationer hentet fra hverdagen i landbruget og i landdistriktet. Begge versioner kan rekvireres fra LOK, der også stiller spilleleder til rådighed. Yderligere oplysninger på hjemmesiden

Læs også