Rødt landsmøde på Vestfyn

(LANDBRUG FYN) 200 avlere fra hele landet deltager i Rød Dansk Malkeraces årsmøde på fredag i Middelfart - med efterfølgende besøg i tre vestfynske RDM-besætninger.

For 125 år siden blev den røde danske malkeko »født« på Fyn. På fredag danner Fyn igen rammen om en begivenhed i den røde race, idet det vestfynske område er vært for landsforeningens årsmøde.

- Ikke mindre end 200 avlere og hustruer har tilmeldt sig arrangementet. Det er vi ovenud tilfredse med, siger Frede Serup Pedersen, Kerte, der som formand for RDM’s aktivitetsudvalg på Fyn er primus motor for den praktiske afvikling af landsmødet.

Også i spidsen for RDM-Danmark sidder en fynbo, nemlig Lars Iversen, Stensby. Han vil på fredag kl. 10.15 byde velkommen og aflægge formandsberetning ved årsmødet, som afvikles på Hotel Comwell Middelfart.

Det fynske aktivitetsudvalg vil sideløbende tage sig godt af ledsagerne, idet der om formiddagen på hotellet er fremvisning og gode råd om indretning af køkkener.

Over middag er der arrangeret besætningsbesøg i tre vestfynske RDM-stalde. Først går turen til Karupgård ved Assens, hvor gæsterne kan se Chr. og Peter Møllegårds 110 køer i dybstrøelsesstalden.

Derefter fortsættes til Chr. Møllegaards anden søn, Torben Møllegård, der har en produktion på årligt 500 kalve til Dansk Kalv. I den store kalvestald fodres kalvene automatisk, og strøningen foregår fra en hængebane.

Fra kl. 14.30 er der besætningsbesøg hos Jørgen Helms, Puge Mølle i Salbrovad. Han har 150 RDM-køer gående i en sengebåsestald, som blev opført for tre år siden.

For årsmødedeltagerne og øvrige interesserede er der efterfølgende mulighed for - i de smukke omgivelser i haven langs Puge Mølle Å med vandfaldet ved den tidligere vandmølle på gården - at byde på nogle af landets bedste RDM-kvier.

Ved elitedyrauktionen kommer tre kvier med høje indekstal under hammeren. De stammer fra henholdsvis Lars Bebe, Bolteskov, Bjarne Serup Pedersen, Grambogård, og Erik Fiedler Jensen, Herning. Desuden sælges et antal embryoner ved auktionen i haven på Puge Mølle.

Årsmødet afsluttes på Hotel Comwell Middelfart med festmiddag, uddeling af hædersbevisninger og underholdning ved den vestfynske musikgruppe »Fønix«.

Læs også