Dansk Landbrugsrådgivning på vej mod ny østudvidelse

(Effektivt Landbrug) I løbet af efteråret forventer Dansk Landbrugsrådgivning at kunne lave en samarbejdsaftale med kollegerne i Litauen. En sådan aftale fungerer allerede i Letland, hvor etableringslystne danske landmænd kan komme på studietur til oktober.

I foråret etablerede Dansk Landbrugsrådgivning en samarbejdsaftale med sin lettiske søsterorganisation LAAS. Nu er turen kommet til Litauen, hvor den danske rådgivningstjeneste forventer at få et lignende samarbejde underskrevet her i løbet af efteråret.

- Det spirer i Østeuropa. Så sent som i går havde jeg en landmand i telefonen, som netop har investeret i cirka 350 hektar jord i Letland. Han ønskede at få at vide, hvordan han kan få rådgivning i Letland, og det kan han – dels via den danske rådgivningstjeneste. Dels via de lokale folk i Letland, som vi samarbejder med, forklarer udviklingschef Hans Peter Bay, der er en af hovedkræfterne bag Landscentrets ekspansion i Østeuropa.

Det er primært danske landmænds store interesse for at etablere sig i Østeuropa, der har fået det danske rådgivningssystem til at øjne såvel muligheder som behov for at udvide samarbejdet med rådgivningstjenesterne i de baltiske lande. Og allerede 5. oktober er der arrangeret en ny »etableringstur« til Letland.

Ifølge arrangørerne vil alle med interesse for at etablere sig i Østeuropa kunne få et rigt udbytte af turen, idet der vil være flere eksperter med indsigt i etableringsforholdene i Østeuropa med på turen. Samtidig byder studieturen på flere besøg hos danske landmænd, der allerede har etableret sig i Letland.

- Vores samarbejde med letterne går i grove træk ud på, at danske landmænd, som vil til Letland, skal kunne trække på de lokale rådgivere, der er eksperter i de lokale juridiske og økonomiske forhold.

- Samtidig skal vi fra dansk side være landmændenes sparringspartner – ikke mindst på det faglige område, hvor vi skal kunne tilbyde det ypperste. For det er fortsat sådan, at den seneste faglige viden indenfor husdyr- og planteproduktion tilflyder den danske rådgivningstjeneste hurtigere end den lettiske. Og derfor gælder det om, at vi udnytter det bedste fra de to rådgivningssystemer, pointerer Hans Peter Bay

Han understreger samtidig, at de danske rådgivere ikke mindst i en etableringsfase kan bidrage med nyttig rådgivning til danske landmænd, som har mod på at etablere sig i Østeuropa.

- Hvad enten vi snakker Letland, Litauen, Slovakiet eller et helt fjerde land, så er det vigtigt, at man i etableringsfasen får lavet et rigtigt godt beslutningsgrundlag at bygge videre på. Det er så at sige første trin i raketten. Når beslutningsgrundlaget er i orden, kan vi via vore samarbejde og øvrige kontakter i Østeuropa sætte landmændene i kontakt med de lokale rådgivere, som kan få formaliteterne omkring jordkøb osv. på plads.

- Når man så er etableret, vil vi fra dansk og eksempelvis lettisk side igen køre et rådgivningsparløb, hvor vi fra dansk side primært står for den faglige rådgivning, og hvor de lokale rådgivere eksempelvis er med i den juridiske og økonomiske side af rådgivningen, forklarer Hans Peter Bay.

Han pointerer slutteligt, at det er begrænset, hvor store summer, det danske rådgivningssystem bruger på at etablere sig i Østeuropa i disse år.

- Set i forhold til, hvad det ville koste, hvis vi skulle etablere os med en selvstændig rådgivningstjeneste, er det langt billigere, og langt mere udbytterigt for alle parter, når vi indgår i partnerskab med vore kolleger i Østeuropa, slutter Hans Peter Bay.

Læs også