Ros efter gylleuheld

(LANDBRUG SYD) Der blev reageret prompte, da gyllevogn væltede – landmænd reagerer hurtigt.

Landmænd hænges ofte ud i dele af pressen for at være »miljøsvin«. Den stik modsatte oplevelse kan adskillige indsatsledere og repræsentanter fra amternes miljøvagter berette om – landmænd er meget bevidste om tingene, når der sker uheld med gyllen.

Forrige weekend væltede en gyllevogn med 20 tons gylle på Ribevej syd for Holsted, da det tunge køretøj kom ud i rabatten, hvor gyllevognen væltede. Her blev der reageret lige efter bogen, og indsatsleder ved brandvæsenet, Troels Ballisager, Brørup Kommune, roser indsatsen.

- Efter vognen var væltet, blev der ikke bare slået alarm til os. Der blev også rekvireret en anden gyllevogn, der kunne suge gyllen op, lyder roserne fra Troels Ballisager.

Da han som første mand fra beredskabet kom til uheldsstedet, kunne han konstatere, at der var styr på tingene, og brandbilerne kunne godt slå horn og blå blink fra på det sidste stykke af vejen. Der var gang i opsugningen, så brandfolkene slap for at skulle i gang med den store gyllerengøring.

Episoden ved Holsted er dog langt fra nogen enlig svale, når det gælder landmændenes gøren og laden ved »gylleuheld«:

Miljøvagten i Vejle Amt, Peter Svane, roser direkte landmændene for deres håndtering af sagerne, når der er sket uheld med gylle. Han siger til Kanal 94, at landmændene i dag selv er hurtige med en kontakt til myndighederne, når der er sket et uheld.

Tidligere var det ofte andre, der skulle opdage et gylleudslip, inden der blev slået alarm. Den positive ændring betyder, at det er muligt meget hurtigere at få gang i oprydningen og dermed forhindre forurening af åer og søer.

Læs også