Udvidelse af svinebedrift skal give mere frihed

(LANDBRUG SYD) Svineproducent Bendt Hvidkjær Pedersen har netop udvidet sin bedrift med en ny toklimastald. Målet er at øge produktionen og indtjeningen og gerne få lidt mere fri.

Det er efterhånden tre år siden, at svineproducent Bendt Hvidkjær Pedersen sidst har haft ferie. Indtil da havde han arbejdet i flere år som ansat i landbruget blandt andet som driftsleder og fodermester. I dag har den 32-årige fynbo etableret sig i Sønderjylland med to landbrugsejendomme ved Årre. På den ene gård blev der sidste år bygget ny svinestald, og i disse dage er en nyopført toklimastald på godt 1.650 m2 ved at blive færdiggjort på den anden gård.

For begge byggeprojekter har stået Gråkjær Staldbyg A/S i Holstebro, som Bendt Hvidkjær Pedersen ikke kendte specielt meget til i forvejen, men altså valgte til at stå for sit byggeprojekt. Og han er tilfreds med hvad han har fået.

- I forbindelse med det første byggeri på bedriften her på Kastanievej var der en del omveje, inden det blev som det skulle være, men det kører fint, og alt fungerer som det skal, forklarer Bendt Hvidkjær Pedersen.

På ejendommen på Kastanievej er der plads til 800 søer plus en lille produktion af 4.000 smågrise om året. Stalden er indrettet med 180 farestier plus en løbekontrol afdeling med 128 pladser. Desuden er der 120 pladser til polte.

I den nye toklimastald på Tranbjergvej er der givet tilladelse til mellem 16.000 og 17.000 smågrise. En stald der vil blive taget i brug umiddelbart efter et åbent svinestald-arrangement, der finder sted 25. juni. Projekteringen startede tilbage i februar sidste år, mens byggeriet blev sat i gang i september.

Med den nye stald og de muligheder det giver for øget svineproduktion, håber Bendt Hvidkjær Pedersen, at det på sigt også vil ændre hans arbejdsdag.

- Jeg vil meget gerne kunne holde lidt mere fri, end jeg gør nu. Og med udvidelsen er der mulighed for at ansætte medhjælpere, forklarer Bendt Hvidkjær Pedersen, der allerede har et par medhjælpere, der aflaster i hverdagen og i weekenderne.

Og udvidelsen skulle også gerne smitte af på indtjeningen.

- Det er klart, at jeg gør det her for at sikre, at jeg kan klare mig i fremtiden. Jeg hører ikke til de landmænd, der brokker sig, men tror på fremtiden, selv om svinebruget i Danmark for tiden er under pres blandt andet på grund af den lave dollarkurs, siger Bent Hvidkjær Pedersen, der ikke lægger skjul på, at han som svineproducent har det job han ønsker sig.

Læs også