Kontaktkvinde valgt i Vissenbjerg

(LANDBRUG FYN) Skole- og samfundskontaktudvalget i LandboFyn fik Vibeke Nielsen som ny formand ved generalforsamlingen.

På forhånd var der lagt op til mindst et nyvalg til bestyrelsen, da LandboFyn sidste mandag afviklede den første ordinære generalforsamling efter fusionen sidste år mellem Nordfyns Landboforening og Vestfyns Landboforening.

I stedet for Esben Møllegaard, Fangel, der ikke ønskede genvalg til posten som formand for Skole- og samfundskontaktudvalget, valgte de omkring 150 fremmødte LandboFyn-medlemmer i stedet Vibeke Nielsen, Uggerslev.

Vibeke Nielsen har ikke hidtil siddet i udvalget, men arbejder alligevel intenst med skole- og samfundskontakt på Fyn - som Landbrugets Samfundskontakts fynske amtskoordinator. På timebasis er hun ansat som projektmedarbejder til blandt andet at hjælpe konsulent Judith Lynggaard med de mange aktiviteter i sæsonens løb.

Til dagligt er Vibeke Nielsen (35) hjemmearbejdende sammen med husbonden Lars Nielsen på svinebruget i Uggerslev.

På generalforsamling blev Carsten Flædekær, Ebberup, der ikke ønskede genvalg til svinebrugsudvalget, afløst af Erik Frederiksen, Tommerup.

Og i planteavlsudvalget blev Jørgen Erik Hansen, Turup, og Erik Jensen, Thorup, afløst af Claus Hestholm, Gamtofte, og Torben Jensen, Ejby.

De øvrige valg var alle genvalg, heriblandt Niels Hansen på næstformandsposten.

Både formanden Torben Bang og direktør Dorit Greve så tilbage på et hektisk første år for foreningen - med byggeri og indflytning, fusion af foreningerne, ny ledelse på økonomiafdelingen og nogle hækplanter, som ikke vil gro.

At LandboFyn kom ud af året med et lille minus på 7300 kroner ud af en omsætning på tæt ved 50 millioner kroner betegnede Torben Bang som et særdeles godt resultat.

Læs også