Forår på Fyns Hoved

(LANDBRUG FYN) I denne uge kom forårsarbejdet så småt i gang på Fyn.

Selv om termometret først på ugen endnu kun lige havde sneget sig »i plus«, så vovede flere fynske landmænd sig ud med kunstgødningssprederen og i enkelte tilfælde også forårsharven.

På de lettere jorder har den meget begrænsede nedbørsmængde i de seneste uger bevirket, at markerne allerede nu kan bære traktorer og redskaber, og at jorden rent faktisk er tjenlig til forårsarbejdet.

I onsdags var gårdejer Bent Knudsen, Skrallehavegård i Nordskov, i gang med forårsharvningen, og lige i hælene fulgte Rynkeby Maskinstation med nedfældning af ammoniak på de 23 hektar på Fyns Hoved. Dagen efter gik så selve såningen af maltbyg i gang på arealerne i det naturskønne område.

- I forhold til andre steder på Fyn har vi med vor beliggenhed ikke samme frostgrader om natten. Og når det så ikke har regnet længe, er det om at komme i gang, siger Bent Knudsen, mens han sparker i den lette sandjord tæt ved kysten og med skøn udsigt til Korshavn og Fyns Hoved.

- Selv om det måske endnu er for koldt til, at kornet kan spire, så er det vigtigt, at afgrøden kommer så tidligt i gang som muligt i den lette jord, for på den måde at danne det størst mulige rodnet, hvis det - som det har været tilfældet i de seneste år - skulle sætte ind med en tørkeperiode i april/maj, siger gårdejeren, der med såningen allerede i torsdags kom i gang godt en uge tidligere end sidste år.

Til at vedligeholde næringsindholdet i den lette jord foretrækker Bent Knudsen at få nedfældet ammoniak. Det arbejde har Rynkeby Maskinstation stået for gennem mange år på Skrallehavegård, hvor der som bekendt tidligere fandtes en af Fyns bedste jerseybesætninger, og hvor stalden nu rummer en mindre kødkvægbesætning.

Også andre steder på Fyn startede forårssåningen i denne uge. Således fik Børge Thrane i Harndrup allerede tilsået sine marker i onsdags.

Læs også