ØA-formand vil ikke sælge DPL-aktier for enhver pris

(Effektivt Landbrug) Gårdejer Jørgen H. Mikkelsen er formand for såvel grovvarefirmaet ØA a.m.b.a. som svineproduktionsselskabet DPL Invest A/S. ØA ejer 50 procent af DPL, og aktierne vil aldrig blive solgt under markedsprisen, forsikrer han.

ØA’s aktiepost på 50 procent i svineproduktionsselskabet DPL Invest A/S er ikke til salg under markedsprisen.

Det fastslog ØA’s formand, Jørgen H. Mikkelsen, da han i sidste uge aflagde beretning på Hotel Hvide Hus i Køge.

- Vi anser ikke vores engagement i DPL som værende en interessekonflikt. Tværtimod ligger der her en masse synergier til gavn for alle parter, pointerede formanden.

Andelsselskabernes engagement i DPL har tidligere været udsat for kritik af blandt andre andelsselskabernes formand, Bent Juul Sørensen, der har kritiseret, at grovvareselskaber via deres engagement i DPL er gået ind som primærproducenter i landbruget.

Men den vogn vil ØA-formanden ikke spændes foran.

- I forbindelse med overtagelsen af KFK fulgte DPL med, og vi så det som vores pligt at overtage dette og behandle det som en hver anden virksomhed i ØA, hvor lønsomhed, synergier og erfaringsudveksling er nøgleordene for et godt samarbejde, slog Jørgen H. Mikkelsen fast på generalforsamlingen i Køge.

Ifølge formanden har der gennem 2003 været enkelte forsøg på at skabe en opinion, der kunne presse ØA til at sælge sin aktiepost i DPL.

- Men dagsordenen var ikke reel. Det handlede ene og alene om at få bragt os i et salgspres, hvor vi uanset pris skulle sælge, så nogle enkelte kunne komme billigt til et produktionsapparat, forklarede ØA-formanden i sin årsberetning, hvor han henviste til, at selskabet ikke vil acceptere at ligge under for et udefrakommende pres om at sælge DPL.

- DPL’s aktier i de enkelte selskaber er som altid til salg. Der eksisterer ingen binding, og der er i hver enkel kontrakt aftalt, hvordan det kan gøres, forklarede Jørgen H. Mikkelsen, og fortsatte:

- Men et må stå fast. Et salg må ske til markedsmæssige værdier. Jeg kunne ikke komme her og se jer i øjnene, hvis vi igennem 2003 var faldet for den simple og populistiske argumentation, der blev fremført. Det havde været nydeligt, om vi med jeres penge i ØA havde foræret nogle produktionsanlæg væk, måske til en nabo, som I så bagefter skulle konkurrere med i det daglige. Det kan ikke være meningen, sagde han til de fremmødte andelshavere.

Han understregede ligeledes, at der blandt andelshaverne i ØA berettiget må være en reel forventning om, at ØA, som landmandsejet virksomhed, har en særlig forpligtelse til opføre sig ordentligt i forhold til sine ejere og deres interesser.

- Der skal ikke ageres til skade for jeres svineproduktion – det må I have tillid til, at vi kan og vil. Man kan måske endda spørge, om ikke netop en type virksomhed som DPL i grunden ligger bedst under landmandskontrol, sagde han og fortsatte:

- Fakta er, at vi nu har aktieposten. Vi gik ikke efter den, men måtte tage den med, hvis kerneaktiviteterne i KFK skulle erhverves, fastslog formanden, som påpegede, at ØA nu har arbejdet med DPL i et års tid.

- Vi er blevet bekræftet i, at selskabet besidder et spændende potentiale, understregede Jørgen H. Mikkelsen og rundede af med at påpege, at engagementet med DPL giver mulighed for at kombinere den viden, ØA har på foderområdet med den viden, de enkelte DPL-producenter høster dagligt på svinebedrifterne.

- Det er en klar fornemmelse for os, at her er der muligheder for at opfange et kompetenceløft, som bredt kan tilbydes ØA’s kunder, lød det fra Jørgen H. Mikkelsen.

Læs også