Køb majsfrø

(LANDBRUG SYD) - men pas på katten i sækken.

Sammenligner man med mere hjemmehørende arter som f.eks. rug, byg og havre, har de nøje kvalitetsstandarder, som skal overholdes, bl.a. med hensyn til spireevne, for at disse kan certificeres til udsæd. Sådan er det ikke nødvendigvis med majs.

Udover de i tabellen anførte forskelle, kan det også variere hvor meget bejdsemiddel der anvendes til frøene, samt om spiringen forgår i steriliseret eller usteriliseret jord. Forholdene kan have stor betydning for hvor meget kimrod og kimstængel påvirkes af svampeangreb og dermed også for resultatet af testen.

Som avler er der nogle ting, man kan gøre for at sikre udsædens og såningens kvalitet.

Ved bestilling: Få oplyst, hvilken koldtest der er anvendt, inden udsæden bestilles. Alt andet lige simulerer en test, der påvirker med lav temperatur i lang tid, bedre danske forhold.

Brug bejdset udsæd, da bejdsningen yder en betydelig beskyttelse mod Fusariumangreb, hvis der opstår kolde og fugtige jordforhold umiddelbart efter såning.

Kontroller varen: Kontroller plombering, dato og gem en tom pakning til evt. reklamation.

Dette kan være en konsekvens af, at forskellene i frøstørrelse er for store til at såmaskinens udmadningsudstyr kan indstilles optimalt. Der er yderligere en fordel ved at bruge store ensartede frø.

De har mere oplagsnæring og derfor mere energi til at sikre, at spiren når jordoverfladen og derfra kan påbegynde plantens egen energiproduktion. De vil derfor bedre kunne overvinde en lidt for dyb såning, som kan være nødvendig, for at sikre, at kernerne er placeret på en tilpas fugtig såbund.

Såbedet skal være tilpas fast og jævnt således, at såmaskinens trykruller kan bæres og dermed fastholde en korrekt sådybde. Jordens fasthed har også betydning for planternes rodfæste.

Husk at placering af startgødning i form af 20-40 kg N, 15 kg P evt. 15 kg S (Afhængig af mængden af husdyrgødning), øger sikkerheden for hurtig planteudvikling. Når alt ovennævnte er i orden, så skal der sås ved udsigt til stabilt og frem for alt tørt vejr.

Det kan forekomme som en umulig opgave at sikre sig, at f.eks. udsæden har en optimal kornstørrelse og kornstørrelsesfordeling, for frøene er jo, som de er, når man åbner posen og fylder dem i såmaskinen. Men det er kun aftageren, der i sidste ende kan ændre på kvaliteten, nemlig ved at vide, hvad kvalitet er og stille krav om det.

Læs også