Landmænd på ministerbesøg

(LANDBRUG SYD) Gruppe af landmænd fra Horsens i kamp for ændrede regler for kvælstof-tildeling.

En delegation fra Horsens Landbrugsforening var i sidste uge i København, hvor de forsøgte at overbevise miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) om urimeligheden i de gældende regler for kvælstof-tildeling.

- Det har været interessant at høre jeres argumenter Sagen er uhyre aktuel netop nu, da vi sidst i denne måned skal i gang med Vandmiljøplan 3, og jeg tager jeres argumenter med i det videre politiske arbejde. Jeg udelukker ikke noget og jeg lover ikke noget, lød det fra ministeren.

Formanden for Horsens Landbrugsforening, Holger Hedelund Poulsen, bestyrelsesmedlem Peder Pedersen og chefkonsulent for planteavl, Klaus D. Johansen, havde fået foretræde i Miljøministeriet, hvor Hans Chr. Schmidt sammen med to embedsmænd fra ministeriet samt to embedsmænd fra Skov- og Naturstyrelsen lyttede til deres argumenter.

- Dansk landbrug er på vej ud i store problemer med de gældende kvælstofregler. Vi ligger 10 procent under den optimale forsyning. Markerne mangler kvælstof, og det går ud over udbytterne, forklarede Holger Hedelund Poulsen.

- Strømmen af kvælstof er opbrugt, og udbytterne er begyndt at gå den gale vej. For et gennemsnitslandbrug koster det omkring 35.000 kr. Planterne går i stå for tidligt, fordi de ikke får nok at leve af. Ud over at det rammer udbytterne, frygter vi også, at det på sigt kan give problemer, hvad fosfor angår. Når planterne stoppes i vækst, kan vi risikere, at fosfordelen, der efterlades i jorden, bliver større. Kvælstof og fosfor hører sammen.

- Selv om vi tilfører mindre kvælstof, kan vi ved specielle vejrsituationer også komme ud for, at der alligevel efterlades for meget kvælstof. Der sker nemlig det, at når planten afmodner for tidligt, kan den ikke optage kvælstof, og derfor kan vi med de her regler risikere et større tab til naturen end ønskeligt.

- Vores intention er på ingen måde en større miljøbelastning, vi ønsker blot miljøregler, der tillader os at tilføre lige præcis de næringsstoffer, som planterne har brug for, fastslog Peder Pedersen.

Det var bl.a. tabet af muligheden for at producere brødhvede med de gældende regler, efterafgrøder og reglerne omkring gødningskvoter til græs samt problematikken vedrørende effektivitetsforbedringer i husdyrhold og den deraf følgende manglende konsekvens ved beregning af miljøbelastning.

Den store forskel mellem amternes behandling af VVM-ansøgninger blev også omtalt. Gruppen fortalte om en aktuel VVM-sag fra Horsens-egnen, som har taget fire år at få gennem systemet.

- Jeg er ikke glad for at høre om den slags sager, lød det fra Hans Chr. Schmidt, der ikke ville fralægge sig ansvaret.

- Regelsættet er ganske enkelt ikke godt nok, lød det fra miljøministeren.

Landmændene var godt tilfreds med mødets forløb.

- Vi havde et godt og konstruktivt møde. Der blev lyttet til vores argumenter, og det er vores fornemmelse, at de tog os seriøst, siger Holger Hedelund Poulsen på gruppens vegne.

Læs også