Når to plus to bliver fem

(LANDBRUG FYN) Offensiv planlægning og valg af problemløsninger i tide er nødvendigt. Den økonomiske situation i landbruget betinger det, påpegede Niels Rasmussen, da han aflagde formandsberetning ved Agrogårdens økonomiårsmøder i den forgangne uge.

- Der kan være masser af grunde til at lade depressionen overvælde sig, når vi betragter landbrugets økonomiske situation, men lad nu være med det.

- Lav i stedet en analyse, kom i offensiven og træf nogle valg, lød budskabet fra Niels Rasmussen, Bobjerg, da han aflagde formandsberetning ved økonomiårsmøderne i Agrogårdens regnskabsudvalg i sidste uge.

- Det farligste man kan gøre i en trængt situation, som den vi oplever nu, er at gøre som altid og tro, at det går nok. Der er absolut ikke noget, som går nok. Der er noget der går, hvis nogen får det til det og det er den rigtige vej. Den eneste vej økonomi bevæger sig af sig selv er baglæns, fastslog Niels Rasmussen.

- Vil man vedkende sig de eksisterende præmisser og drive landbrug, og har man evner og lyst til det, ja så er det med at komme fremad. Dynamisk tænkende driftsledere elsker forandringer, samler muligheder til sig, og får to plus to til at blive fem, påstod økonomiformanden.

Beretningsåret 2002-2003 var et af de dårligste landbruget har gennemlevet længe. Det hidtil dårligste år i erindringen var 1999, og det er ikke mindst for svinebruget slået med adskillige meter.

- Det er et faktum, men jeg vil ikke kalde det krise, for det signalerer noget med handlingslammelse og manglende overblik. Men at situationen er yderst vanskelig kan læses på kontoudtoget fra banken, som med sin ufravigelige sandhed siger noget om tingenes almindelige tilstand.

- Der er ikke meget livskvalitet i en overtrukket kassekredit, så det kan godt trække humøret i bund, konstaterede Niels Rasmussen.

- I disse situationer er det en af vores styrker, at familien og det øvrige netværk er i stand til at hjælpe tingene den rette vej. Der kan klares meget sammen med familien, men undlad heller ikke at tale med naboen, som også nemt kan have lignende problemer. Udveksling af elendigheder med ligesindede kan altid hjælpe, pointerede Niels Rasmussen.

- Når vi så ellers er færdige med, hvad der kan kaldes velbegrundet selvynk og selvmedlidenhed, så et det på høje tid at bevæge sig ud i analysen af problemerne. Friheden ved at være selvstændig landmand er en frihed til at glædes, når det går godt, og der tjenes penge. Friheden omfatter tillige retten til at sætte det hele til, når konjunkturerne vender hovedet den gale vej, fastslog formanden.

- Selvom det lyder hårdt, så er det mange steder mangel på rettidig omhu, som har gjort, at man ikke i tide har foretaget de nødvendige tilpasninger, som skal fremtidssikre ens bedrift og gøre den økonomisk robust, påpegede Niels Rasmussen.

Det er en lang proces, som starter med problemløsning, når man skal gøre sig til direktør over situationen. Her er det problemerkendelsen, som er første step i processen.

- Det kan være en vanskelig øvelse at fastlægge, hvornår indtjeningen er tilfredsstillende. Det kræver nogle pejlemærker og en målsætning, for at man rettidigt kan afsløre om økonomien er ved at gro ud af harmoni, sagde Agrogårdens regnskabsformand.

- Budgetsimulering i bedriftsplan programmet får pludselig ens bedrift til at fremstå som en fin maskine, hvor alle knapperne til justering er synlige, og det kan ikke gøres tidligt nok, mente Niels Rasmussen og fortsatte:

- Hvis problemet med en økonomi, som er i disharmoni, først bevæger sig ind på lystavlen, når det af en eller anden grund opstår en uhensigtsmæssig ubalance mellem kontoudtoget fra banken og regningerne i skrivebordsskuffen, så er det ikke rettidig omhu i forhold til at sikre en stabil udvikling for bedriften.

- En dygtig driftsleder og en dygtig økonomirådgiver havde observeret mange røde advarselslamper inden da, og mange af os har forpasset muligheden for at foretage ændringer i tide, konstaterede formanden i sin beretning ved økonomiårsmøderne, som fandt sted i henholdsvis Svendborg og Nyborg.

Læs også