Flot start på roekampagnen

(Effektivt Landbrug) De første meldinger fra sukkerfabrikken i Nykøbing på Falster tyder på, at avlerne og Danisco Sugar går en god roekampagne i møde. Den gennemsnitlige sukkerprocent lå efter første indleveringsdag på 18,2.

Årets roekampagne fik en ualmindelig flot start, da Danisco Sugar onsdag i denne uge påbegyndte sukkerproduktionen på fabrikken i Nykøbing på Falster. - Vi fik de første roer ind i går tirsdag, og gennemsnitligt målte vi en sukkerprocent på 18,2 på første leveringsdag. Det er en sukkerprocent, vi er rigtigt godt tilfredse med – ikke mindst fordi de første roer, vi får ind, typisk er »forpløjningsroer«, forklarede roechef, agronom Steen Bisgaard, da Effektivt Landbrug onsdag morgen besøgte modtagelsesanlægget ved havnen i Nykøbing, hvor 290 ansatte har deres arbejdsplads under kampagnen.

Roechefen forklarer den flotte sukkerprocent med det usædvanligt varme og tørre sommervejr. Et vejr som dog ifølge nogle af leverandørerne volder lidt småproblemer, fordi den tørre jord visse steder gør det vanskeligt at få roerne hele op.

- Det er ikke et stort problem. Men det er klart, at det kan udvikle sig, hvis ikke vi får mere efterårsagtigt vejr med regn. Foreløbig glæder vi os dog over en rigtig god kampagnestart, forklarede Steen Bisgaard, mens vogntogene i en jævn strøm trillede ind på aflæsningspladsen i Nykøbing.

Modtagelsen i Nykøbing er et såkaldt fladt depot med plads til 25.000 ton roer. Ifølge Steen Bisgaard giver et fladt depot anledning til minimale skader på de indtransporterede roer. - Jo færre skader på roerne under aflæsning og håndtering, jo mere sukker får man ud af roerne. Det er blandt andet også derfor, vi stiller krav om, at alle vogne skal bagtippe roerne på pladsen. Hvis man sidetipper, kan der efter vores opfattelse ske lidt for mange skader på roerne, så det ønsker vi ikke, pointerede roechefen, mens han viste rundt på modtagelsesanlægget.

Netop fordi roevognene skal kunne bagtippe, er det moderne og store transportvogne og lastbiler, der præger billedet i og omkring aflæsningsdepotet. Cirka 70 procent af roerne transporteres til fabrikken af vognmænd, mens resten klares af roedyrkerne selv. Hvert vogntog har i gennemsnit 24 ton roer med.

Alt i alt køres der 10.000-11.000 ton roer gennem fabriksanlægget i Nykøbing i døgnet, og der produceres rundt regnet 1.650 ton sukker pr. døgn. Om et par uger ventes de første sikre rettesnore på årets roehøst at tegne sig. Det sker, når den første række roedyrkere har taget de sidste roer op, og man kan samle resultaterne fra disse.

Foreløbig tyder den gode kampagnestart på, at leverandørerne til Danisco Sugar i Nykøbing går en flot kampagne i møde.

Læs også