Stor svineproduktion bliver til et nyt DPL-selskab

(Effektivt Landbrug) Ærgerligt hvis man ikke ser de positive aspekter i DPL som en mulighed for glidende generationsskifte i selskabsform, siger den succesrige svineproducent bag det seneste DPL-selskab.

Størstedelen af svineproduktionen i Danmark ligger i dag på bedrifter, der med en værdi på typisk mere end 20 millioner, er svære at omsætte i fri handel.

- Det kan vi lige så godt se i øjnene. Og i det lys synes jeg, at DPL Invest er en meget spiselig form for selskabseje i landbruget, siger landmand Jan Christiansen i Bækmarksbro vest for Holstebro.

Jan Christiansen har siden 1990 opbygget den 1500 søer store multisiteproduktion Amstrup A/S. I de første år var det sammen med andre aktionærer, som han købte ud i 1995.

Nu er 49 procent af aktierne i Amstrup A/S overtaget af DPL-Invest. Og som en indikation på Jan Christiansens ønske om at træde et skridt tilbage fra den daglige drift har opmærksomme mennesker indtil for nyligt kunnet se en annonce hos rekrutteringsbureauet JobAdvice, hvor der søges en direktør og medejer til Amstrup A/S.

- Jeg er nok mere entreprenørtypen, og jeg tror, stedet er bedre tjent med at holde et niveau på de nuværende 1.500 søer med salg af 30 kilos grise de næste 10 år. Mine ambitioner går nu mod nye mål, og jeg har da allerede i flere år arbejdet lidt for DPL med rådgivning af andre svineproducenter.

- Desuden bliver jeg fortsat i bestyrelsen og vil som sådan også fortsat være til rådighed som sparringspartner og rådgiver for den nye direktør og medejer. Men jeg ønsker ikke at stå i vejen for den nye leder af Amstrup A/S, pointerer han.

- Jeg håber virkelig, at nogle af de, der er med til at bestemme fremtiden for dansk landbrug, på det lidt længere sigt vil vurdere det her som en spændende model. Det er i virkeligheden en form for glidende generationsskifte i en selskabsmodel, pointerer Jan Christiansen.

Han ser ikke den store forskel på DPL Invest og så en bank. Kun med den forskel, at når banken kræver et afkast på niveau med bankrenten, stiller DPL Invest sig kun tilfreds, når man når højere.

- Jeg vil ikke forklejne bankernes indsigt i svineproduktion. Men bag DPL selskaberne står der også meget kyndige folk, der har forstand på svineproduktion og som holder de enkelte bedrifter på sporet.

- Det ligger i den såkaldte exit-aftale, der er indbygget i konceptet, forklarer Jan Christiansen, der tilføjer, at det grundlæggende er DPL Invests ønske at være købt ud inden 10 år.

- Derfor er det her et meget lødigt bud på at få unge ind i erhvervet på vilkår, de har mulighed for at honorere. Ellers er det jo ikke realistisk at kunne starte i svineproduktion for penge, man selv har tjent, mener han.

Jan Christiansen så i øvrigt gerne flere DPL-lignende selskaber, der for eksempel kunne gå ind i selskaber med mælkeproduktion, fjerkræ, specialiserede planteavlsbrug eller andre produktionsgrene, hvor det fremover må forventes at blive ligeså svært for unge at komme i gang med egne virksomheder som selvejere på traditionelt vis.

- Det er derfor ikke den nye bestyrelse i DPL Invest, der reelt har taget beslutningen om at lade Amstrup A/S indgå som et nyt DPL selskab. De har blot respekteret beslutninger, der blev taget tidligere, siger DPL Invests direktør Johs. V. Hansen.

- I midten af juni skal den nuværende DPL bestyrelse i øvrigt drøfte de mere principielle strategierne for selskabets fremtid, oplyser direktøren.

Læs også