Øko-demonstrationer og forsøg fremvises på bustur

(LANDBRUG SYD)Økologiske demonstrationer med sammenligning af danske og tyske principper for dyrkning af økologisk planteavl blev startet i 2001.

Udover demonstrationer af forskellige dyrkningssystemer vil der blive lejlighed til at se landsforsøg med afprøvning af kvik-up-harven, forsøg med hestebønne, lupin og ærter, rækkkedyrkning af vårhvede, afprøvning af gamle kornsorter, vårsædsartsforsøg og sortsforsøg i majs.

Busturen finder sted 2. juli fra kl. 9.30 til 15.30 med økologisk frokost på Krusmølle ved Varnæs inkluderet. Yderligere oplysninger kan fås hos LandboSyd i Aabenraa.

De to førstnævnte er meget aggressive overfor kornet og voksede i områder af marken op igennem kornet, så det gav en del høstbesvær og mindre udbytte. Perserkløver udvintrer i en normal dansk vinter og er derfor bedst egnet som grøngødning på lerjord. I denne vinter må det dog forventes, at en del af det producerede kvælstof fortsat er plantetilgængelig, fordi vinteren har været forholdsvis nedbørsfattig.

Blodkløver er overvintrende, men hvis den bliver sået som udlæg for tidligt i foråret og går i blomst inden høst, bliver der ingen tilvækst i efterårsmånederne. Det forventes, at alle arter af kløver under optimale betingelser kan producere op til 150 kgN/ha, heraf kan omkring halvdelen udnyttes af næste års afgrøde.

Det anbefales derfor at vælge de arter, der er mindst aggressive overfor kornafgrøden i udlægsåret.

Forsøgene tyder på, at det største fald i udbyttet og den mindste stigning i proteinindholdet sker i vårbyg. Derfor kan det da heller ikke anbefales at øge rækkeafstanden i vårbyg.

I vinterhvede på lerjord er det anderledes, idet udbyttetabet er mindre, og forøgelsen af proteinindholdet er større. Samtidig er der også mulighed for at sælge hvede med højt proteinindhold til en betydelig merpris. Især det tyske marked er interesseret i at betale en betydelig merpris for dansk produceret, økologisk kvalitetshvede.

Læs også