Ny formand for Sydvestjysk Landboforening

(LANDBRUG SYD)Det bliver den hidtidige næstformand i Sydvestjysk Landboforening Varde, der kommer til at stå i spidsen for foreningen, efter Peder Philipp har trukket sig som formand.

Claus Christensen afløser Peder Philipp, Lustrup, der nu vil hellige sig sine andre tillidshverv i landbruget.

Et kendetegn for landbruget lokalt i området er husdyr. Mange har køer, andre har svin, nogle har begge dele - men ganske få landmænd har slet ingen husdyr.

- Det er en anden måde at være landmand på, fortæller Claus, mens han viser rundt i det halvmørke, som årets kartoffelavl er oplagret i.

Da han etablerede sig i 1984, var der stor økonomisk usikkerhed, og mælkekvote-systemet var helt nyt. I den situation følte Claus, at det var bedre at satse på kartofler. De to første år var de dårligste i mands minde, men det gik.

- Vi blev i hvert fald ikke fristet til at være for dristige i starten, og det var nok ganske sundt.

- Mejerierne og slagterierne har faste aftaler med deres leverandører. Sådan er det ikke med kartofler. Jeg skal selv ud og finde kunderne. Det er ikke nok, at avlen er god og udbyttet i orden. Jeg er aldrig sikker på at komme af med min produktion, forklarer Claus Christensen.

Kartoffelavleren bliver mere fri - men også mere sårbar. Alligevel er han ikke i tvivl om, at det passer hans temperament godt at have mulighed for en større gevinst i perioder med mangel på kartofler. I perioder med overproduktion forlader han sig på de gode og trofaste samarbejdspartnere.

- Det er ikke et problem at udvide landbrugsproduktionen i Danmark, blot vi bærer os fornuftigt ad, erklærer han - men tilføjer dog skyndsomst, at han er tilhænger af, at landbrugsloven sætter loft over bedriftsstørrelsen. Til gengæld mener han, at lovens sammenlægningsgrænse løbende skal justeres op.

- Jeg tror, at mindst 80 procent af de landbrug, der forsvinder, så at sige nedlægger sig selv.

Ejeren har ikke holdt bedriften i gang, inventaret er slidt og dårligt vedligeholdt, og jordtilliggendet er for lille. Derfor skal man ikke klandre den nabo-landmand, der køber ejendommen, dyrker jorden og sælger bygningerne til beboelse, mener den nye formand.

Fordi det er blevet svært at forpagte jord til det sædskifte, han som kartoffel-producent er afhængig af, har han for nylig overtaget to naboejendomme og derfor haft problematikken helt inde på livet.

Læs også