Regulering som i industrien - Ja tak

Hvordan ville en industrivirksomhed reagere på, at det var branchens evne til at anvende ren teknologi som var afgørende for hvor stor en produktion den måtte have frem for dens egen evne og vilje til at producere miljørigtigt, spørger Danske Svineproducenter.

Danske Svineproducenter er tilfredse med den melding, der kommer fra socialdemokratiet. - Tonen er naturligvis ubehøvlet og ordvalget er floskelagtigt, men så længe, at indholdet peger fremad, så må vi leve med det, hedder det i en pressemedelelese fra Danske Svineproducenter(DS).

Socialdemokratiet ønsker at svineproduktionen skal reguleres ligesom industrien.

- Det glæder os, udtaler formanden for DS Per Bach

Laursen.

- Vi har ønsket, at politikerne skulle nå til den erkendelse, at vi bør reguleres på baggrund af vores miljøbelastning og ikke som nu på antallet af

svin vi producerer.

Danske Svineproducenter har længe ment, at debatten har været totalt ukvalificeret.

- Om der produceres 20 eller 25 millioner svin i Danmark er uvæsentligt for miljøet. Det som betyder noget, er mængden af næringsstoffer som efterfølgende skal spredes på markerne, og hvor godt de udnyttes. Derfor glæder det os, når socialdemokraterne er nået til den samme erkendelse, lyder den afsluttende salut fra Danske Svineproducenter.

Læs også