Frygt for grøn landbrugslov

(LANDBRUG SYD)De grønne organisationer er inviteret med i forarbejdet til en ny landbrugslov, og det gør formand Peter Petersen fra Dansk Familiebrug i Sønderjylland bekymret.

Folketinget skal i gang med en revision af landbrugsloven, og i den forbindelse har man inviteret de grønne organisationer til at sidde med i det embedsmandsudvalg, som skal forberede lovændringen. Den invitation vækker en vis bekymring i landbrugskredse, fordi man dermed giver de grønne indflydelse uden at koble den sammen med et tilsvarende ansvar.

- Jeg ønsker selv en linje, der sikrer miljøet for kommende generationer af danske landbrugere, siger formanden for Dansk Familiebrug i Sønderjylland, Peter Petersen, Løgumkloster. Men jeg er også meget, meget spændt på, hvilke følger det vil få for landbruget, at de grønne nu får en større finger med i udformningen af den nye landbrugslov.

- Som medlemmer af embedsmandsudvalget får de mulighed for at påvirke grundlæggende forhold som fagets uddannelseskrav, udformningen af bopælspligten og selve det principielle spørgsmål om selveje som bærende princip i dansk landbrug, forsætter Peter Petersen. Det kan være godt nok, at andre øjne end vores ser på lovgivningen, men én ting bekymrer mig dybt: Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og for øvrigt også for Amtsrådsforeningen, som jo heller ikke er en erhvervsorganisation, får på den måde lejlighed til at påvirke den fremtidige lovgivning, som vi skal rette os efter - uden at de selv har én krone eller bare så meget som en kvadratcentimer jord på spil.

- Jeg siger ikke, at det er det. Men faren er der. Derfor skal landbruget være på vagt nu. Vi skal ikke have pålagt flere restriktioner end dem, vi allerede må trækkes med. Her tænker jeg blandt andet på habitatsreglerne for at beskytte fuglelivet i nogle områder, begrænsningerne af udnyttelsen af de arealer, der er udlagt som drikkevandsområder og også af særligt følsomme landbrugsområder ved åer og søer - ja, selv af de hedeområder, som man for ikke så længe siden fik fortjenstmedaljer for at opdyrke. I dag er det allerede så vidt, at det kan være alvorligt for en landmand at være nabo til en stump hede.

- Det er nu, vi skal være oppe på mærkerne for at undgå, at vi får et sæt nye begrænsninger trukket ned over hovedet på os af folk, som ikke mærker virkningerne af deres krav på deres egen hverdag og tegnebog, slutter Peter Petersen.

Læs også