Agrogården til afstemning

Kurt Nissen, formand for Agrogården Fynsk Landbrugsrådgivning I/S, håber på stort fremmøde, når de fem foreninger i Agrogården Fynsk Landbrugsrådgivning tirsdag afgør, om de skal sluttes sammen til én forening.

Tirsdag aften, den 12. november, afholder de fem landboforeninger bag rådgivningsselskabet Agrogården Fynsk Landbrugsrådgivning I/S ekstraordinære generalforsamlinger, hvor medlemmerne skal beslutte, om de fem foreninger skal sluttes sammen til én forening.

- Jeg vil gerne opfordre så mange medlemmer som muligt til at møde op, siger rådgivningsselskabets formand, gårdejer Kurt Nissen, Frankfri, der tillige er formand for den ene af de fem samarbejdende foreninger, Agrogården, Landboforeningen af 1992.

- Jeg håber, der er opbakning til det, vi har fornemmet siden de ordinære generalforsamlinger i foråret, nemlig en sammenlægning af foreningerne, fortsætter Kurt Nissen. Han håber på en overvældende tilslutning og et markant ja til forslaget om sammenlægning.

- Det er det politiske, der skal besluttes på tirsdagens generalforsamlinger, understreger Kurt Nissen. Alt det med tilbygning på Agrogården i Ringe og samling af rådgivningen dér, er jo allerede besluttet. Så det er kun forslaget om at sammenlægge foreningerne, der skal tages stilling til denne gang.

Forslaget om sammenlægning indeholder i øvrigt en bestemmelse om, at landboforeningskontoret på Ærø skal bibeholdes, ligesom også kontoret på Langeland fortsætter – foreløbig i tre år, men med mulighed for at træffe beslutning om forlængelse.

Kl. 19.00 Nyborg Strand: Østfyns Landboforening.

Kl. 19.00 Agrogården Sydfyn: Landboforeningen for Svendborg og Omegn.

Kl. 19.30 Agrogården Ringe: Agrogården, Landboforeningen af 1992.

Kl. 19.30 Skudehavnen, Rudkøbing: Langelands Landøkonomiske Forening.

Kl. 19.30 Hotel Ærøhus: Ærø Landboforening.

Læs også