FAF-direktøren med i marken

På Munkgaarde ved Grønnemose skiftes stivelseshveden næste sæson ud med foderhvede.

I travlheden med at bjærge føden til »folk og fæ« i den kommende vinter var der nok at tænke på i mejetærskerens førerhus, på traktorsædet eller hjemme i kornlageret:

Skal kornet sælges nu, skal der laves foderkontrakt, hvad skal der sås her i efteråret - eller: hvordan mon fremtiden i det hele taget vil forme sig med de lave kornpriser?

Høstredaktionen tog en tur ud i det fynske høstlandskab i onsdags i håb om at få belyst nogle af spørgsmålene. Og med i bilen var inviteret direktøren for FAF, Søren Villumsen.

Læs om hans møde med fynske landmænd i arbejdstøjet!

- Min mand er ved skattevæsenet i den såkaldte sukkerroe-sag. Så derfor må vi klare høstarbejdet i dag, kunne moderen Mette Bækholm fortælle, da Landbrug Fyn sammen med FAF-direktør Søren Villumsen gjorde holdt i en hvedemark på en lerbakke ved gården.

Hun sørgede for, at kornet blev bragt sikkert i hus på gårdens kornlager. I alt 30 ha dyrkes med Bill-hvede på kontrakt til FAF - til brug i foder til diegivende søer og smågrisefoder.

Alt sammen lægges på lager og sælges senere i forventning om, at prisen vil stige.

Derfor valget af »bulk-hveden«, hvilket FAF-direktøren naturligvis beklager.

- Vi har behov for mest mulig kontraktavl på Fyn. Således har vi udregnet, at halvdelen af det fynske korn ikke kan anvendes her på øen, men må »eksporteres«. Derfor er det af stor betydning, at man får mest muligt ud af afgrøderne på markerne, påpeger Søren Villumsen.

På Munkgaarde var man i onsdags langt fremme med årets høst. Tre dages hvedehøst var der tilbage i de i alt 90 ha med korn. Konsumærterne, rugen og vårbyggen var bjærget. For rugens vedkommende var der tale om et skuffende udbytte, medens Søren Bækholm ikke umiddelbart ville klage over resultatet i Prestige maltbyggen.

- Med de lavere kornpriser og stigende udgifter, ikke mindst på transporten, så må vi generelt kigge på foderets produktionsomkostninger, erkender Søren Hviid, der har en besætning på 400 årssøer ved Allesø.

- Vi har ingen aktuelle planer om at blive hjemmeblandere, men vi følger naturligvis udviklingen.

- Og jeg har da for en sikkerheds skyld søgt om at få lov til at opstille et par siloer, indskyder faderen, alt imens den store Case-mejetærsker i høj hastighed i baggrunden æder sig igennem de sidste skår i hvedemarken.

Peter Hviid opfeder omkring 5000 af 30 kg’s grisene fra sønnens bedrift, men to dage senere (i fredags, red.) forventede han svar fra Fyns Amt på en to år gammel ansøgning om at opføre en ny slagtesvinestald, således alle grisene kan gøres slagteklare i familiens eget regi.

- Det er samtidig vigtigt, at der i bedrifterne kan være ansat et vist antal medarbejdere, siger Peter Hviid og fremhæver deres aktuelle ansatte, der alle kommer fra ikke-landbrug, som kompetente og dygtige.

FAF-direktør Søren Villumsen kan kun give de driftige svineproducenter ret: - Som jeg ser det, er det nødvendigt med en øget svineproduktion for at udnytte kornet. Ikke mindst set i lyset af den fynske situation, hvor halvdelen af kornet med dyre transportomkostninger til følge må ud af øen.

- I de seneste år har vi handlet med FAF, men vi tager altid et par tilbud hjem. Og kan FAF ikke konkurrere, må vi jo hente kornet igen, lyder det fra Søren Hviid med et skævt smil.

- Vi tilbyder i år gratis lagerleje til alle landmænd frem til 12. oktober for at give mulighed for at følge kornprisernes udvikling, nævner Søren Villumsen. Men det er til hver en tid landmandens korn, så længe der ikke er en underskrift på kontrakten, og så kan man jo altid hente det igen - mod et mindre tillæg!

Søren Hviid havde generelt set, at man handlede foder og korn inden høst, men det kan i sagens natur ikke lade sig gøre, da der på det tidspunkt ikke er priser fremme.

Men han forventer, at der snart skal skred i årets forhandlinger.

Da Landbrug Fyn’s høstredaktion sammen med FAF’s direktør gjorde holdt i Allesø, viste resultaterne fra det senest leverede læs på vejerboden i Odense 17,5 procent vand, 8,3 procent protein og en hektolitervægt på 73,4.

- Marken her blev sået, da det var vådt i efteråret, så den skuffer noget. Generelt vurderer jeg, at vi ligger på omkring 10 procent protein med et udbytte på 80-81 hkg pr. ha. Derfor mangler vi 5-8 hkg i forhold til i fjor, må Søren Hviid erkende.

I vejerboden ved FAF-afdelingen i Aarup var der nærmest kødannelse, men alligevel hastede det ikke mere for de landmænd, som var inde med korn, at de udnyttede chancen til en snak med FAF’s direktør Søren Villumsen, som Landbrug Fyn’s høstredaktion havde med på rundtur i høstlandskabet.

- Hvordan ser det ud hos dig, lød direktørens spørgsmål til Kaj Pedersen, Nr. Åby, der netop havde fået analyseret en læs Bill hvede.

- Hektolitervægten siger 69,9, vandprocenten 17 og proteinindholdet ligger på 10 procent. Hvor jeg normalt høster 35-36 fold, så er den i år nede under 30. Så der er ikke noget at råbe hurra for, svarede den vestfynske landmand, der regnede med at være færdig med høsten i den nu forgangne uge.

- Vi mangler 20 ha havre og 70 ha med byg at høste. De 90 ha hvede er vi færdige med, og det endte på godt 40 fold i udbytte lige som sidste år. Proteinindholdet har ligget på 10,5 procent og faldtallet 275. Så vi er ganske godt tilfreds, lød fra de to landmænd, som på baggrund af en vandprocent på 17,2 i havre havde besluttet sig for at vente til næste dag med at køre ud med mejetærskeren.

- Se nu at få bjærget høsten, og så kan prisen altid fastsættes. I FAF har vi besluttet at give gratis lagerleje frem til 12. oktober, netop for at give jer landmænd mulighed for at afvente situationen. Det gjorde vi fordi, markedet fra starten af høsten var meget trængt, og prisniveauet helt i bund.

- Nu ser det ud til, at vi får mindre udbytter - på Fyn i størrelsesorden 20-30 procent mindre udbytte i maltbyggen og 0-15 procent mindre i hvede. Og det bevirker - set i kombination med de store oversvømmelser og problemerne med høsten i Tyskland, at kornmarkedet viser en stigende tendens, selv om høsten endnu ikke er afsluttet.

- Derfor mener vi, at vi i FAF valgte den rigtige strategi ved at give landmændene mulighed for at høste afgrøderne og lægge kornet ind, inden prisfastsættelsen foretages, siger direktør Søren Villumsen.

Læs også