Grotesk situation for fjerkræavlere

– Lige nu er der en række producenter i Sønderjylland og Nordvestjylland, der hver især skal imødese et tab i størrelsesordenen 1 mio. kr. Deres kyllinger er ikke ramt af Newcastle Disease, men de bor i en beskyttelseszone, fordi en flok fjerkræ på måske kun fem eller ti stykker inden for 3 kilometers afstand er fundet smittet med sygdommen, siger Martin Merrild.

– Ejeren af den lille fjerkræflok får erstatning samt rengøring betalt af det offentlige, fordi hans dyr har fået en gruppe A-sygdom, der er skadelig for samfundsinteresserne. Men slagtekyllingeproducenten, hvis kyllinger bliver destrueret, fordi den nærliggende fjerkræflok har fået en gruppe A-sygdom, får ingen erstatning.

Martin Merrrild finder det ligeledes urimeligt, at en række vildtfugleproducenter mister hele deres årsindtægt efter at have afholdt de fleste af udgifterne. Ikke fordi deres dyr er syge, men fordi eksport- og importforbud skabt af Newcastle Disease gør dem værdiløse. Dertil kommer tabene på rugerier og slagterier i form af destruering af kyllinger og rugeæg, lukkede markeder, ødelagt renommé på markederne osv.

– Branchen bliver påført enorme milliontab, uden at en eneste rugeægshøne eller en eneste slagtekylling indtil dette øjeblik er fundet inficerede med Newcastle Disease. Samtidig får smittede besætninger erstattet besætningsværdien og et vist driftstab. Det er det, som gør situationen til et sjældent grotesk eksempel på ulighed for loven, siger Martin Merrild.

Han påpeger desuden problemerne med at få iværksat rengøring og desinfektion tilstrækkeligt hurtigt og effektivt, så beskyttelseszonerne kan blive ophævet igen.

– Det foregår alt for langsommeligt, og veterinærmyndighederne påfører derved erhvervsbesætninger inden for zonerne helt unødvendige og urimelige omkostninger. Der skal helt anderledes fart på den rengøring og desinfektion, fastslår Martin Merrild.

Læs også