Landmændenes kamp om jorden

Ribe Amts forslag til regionplan har affødt en række bekymringer hos de berørte landmænd. Sydvestjysk Landboforening Varde har udarbejdet en samlet indsigelse på landmændenes vegne.

180 bønder har talt – og nu håber de på, at amtet hører efter.

De medlemmer af Sydvestjysk Landboforening Varde, der er berørt af Ribe Amts forslag til en ny regionplan, »Regionplan 2012«, blev for nogle uger siden af landboforeningen inviteret til møder, hvor de i mindre arbejdsgrupper drøftede amtets planer for arealerne. Møderne blev holdt i Nr. Nebel, Ølgod, Varde og Bramming.

Det har vist sig, at der er flere forhold, som landmændene er enige om at bekymre sig om, og det har udmøntet sig i en samlet indsigelse til amtet.

Arbejdsgrupperne ved debataftenerne diskuterede bestemte afsnit i regionplanen, så snakken drejede sig om landbrug, grundvandbeskyttelse, vandløb, naturbeskyttelse, vandindvinding og skovrejsning.

- Udpegning af værdifuld landbrugsjord vurderer vi for lemfældig, især når de alvorlige økonomiske aspekter for den enkelte landmand tages i betragtning. En nem og hurtig arealudpegning bør ikke gå forud for grundighed og retfærdighed, står der i den samlede indsigelsen fra landboforeningen.

De berørte landmænd har også gjort indsigelser mod, at amtet bevidst udpeger større arealer end nødvendigt til grundvandsbeskyttelse, at amtet har planer om at slække på vandløbsvedligeholdelsen, og at amtet er alt for restriktiv med hensyn til tilladelser til markvanding og vandindvinding.

Læs også