Hård kritik af Arlas konsolideringspolitik

Konsolidering er et varmt emne i Arla Foods for tiden. Mange andelshavere er vrede over, at de fremover skal binde flere penge i selskabets finansielle beredskab. Men den eneste medicin, vi kan se i Arla, er at prøve på at udvikle virksomheden, så vi også fremover kan sikre en god mælkepris i stedet for bare at tømme kassen her og nu, siger regionsformand Bent Juul Sørensen

Der stod ikke konsolidering på dagsordenen. Men det var det, der for alvor optog andelshaverne på årets sidste kredsmøde i Arla Foods Region Øerne, der blev afholdt i Ryslinge Forsamlingshus sidste mandag for de øst- og midtfynske mælkeleverandører.

Mange mælkeproducenter er vrede over Arlas nye konsolideringspolitik, der betyder, at de fremover skal bidrage mere til selskabets finansielle beredskab. Målet er en soliditetsgrad på 30 procent.

Utilfredsheden fik luft under debatten. Men forinden trak regionsformand Bent Juul Sørensen fremtidens udfordringer op, blandt andet i forhold til WTO og udvidelsen af EU med en række østeuropæiske lande.

- Liberaliseringen af verdenshandlen er en stor udfordring. Ikke mindst for os mælkeproducenter da mælkeproduktion jo næsten overalt i verden er politisk reguleret, sagde Bent Juul Sørensen, som oplyste, at det landbrugsbudget, EU nu lægger frem på mælkeområdet, udgør 4,3 procent af det samlede budget. Det er et fald på 17 procent.

- Kassen er ved at blive smækket i, konstaterede regionsformanden.

Men det bliver under alle omstændigheder en stor udfordring.

- I Arla ønsker vi at stå så stærkt, at vi kan undgå, at andelshaverne mærker de 24 øre. Derfor har vi lagt en strategi- og strukturplan frem, som skal være med til at sikre mælkeprisen fremover, sagde Bent Juul Sørensen, som efterlyste vilje til forandring i hele branchen.

- Hvis vi skal klare fremtidens udfordringer, er vi nødt til at have mod og vilje til forandringer. Det gælder indenfor hele kvægsektoren. Men det gælder også indenfor mejeribruget. Det håber jeg, I har forståelse for, sagde han med adresse til den omstridte konsolideringspolitik, som Arla lancerede i efteråret.

- Selv om de andre lande er bedre konsolideret end os, så har vi en større kreditværdighed i Danmark, fordi vi har stærke mærkevarer og en høj grad af forædling. Men personlige konti regnes ikke med, når kreditværdigheden gøres op. Derfor er personlige konti ikke andet end en opsparing for jer, sagde Bent Juul Sørensen, der ikke lagde skjul på, at han foretrækker konsolidering i virksomheden.

Den holdning deler formanden for kreds 2, Ejner Kløverpris, ikke.

- Jeg har stemt for konsolideringen på de 5 øre. Men de fleste af de penge, der er sat af til konsolidering sidste år - og som også kommer i år - skal ind på personlige konti, sagde han og efterlyste samtidig mere optimisme i kvægbruget.

- Der er ved at brede sig en pessimisme, som kan blive ødelæggende. Den er der uanset hvilket fagblad, man åbner. Det er drønhamrende farligt, hvis ikke vi får stemningen vendt. Vi skal passe på, at vi ikke trækker hinanden fuldstændig ned i det sorte hul, sagde Ejner Kløverpris.

- Som ung mælkeproducent - og som mælkeproducent i det hele taget - lever man ret beskedent. Men vi har en kvotepolitik og en politik omkring egenkapital, som gør, at man kan dø mere eller mindre rig, konstaterede han på kredsmødet og efterlyste regionformandens bud på, hvad man skal gøre, hvis man får mulighed for at være med i et mejeri, der giver nogle øre mere for mælken.

Det sidste med henvisning til de fem mælkeproducenter, der for nylig forlod Arla Foods til fordel for Ullerslev Mejeri, blandt andet fordi de ifølge eget udsagn får mere for deres mælk, og fordi de ønsker større indflydelse på tingene i deres mejeri.

Bent Juul Sørensen beklagede udmeldingerne.

- Vi har arbejdet hårdt på at få et stærkt fællesskab. Og når det så endelig bliver stærkt, så bryder nogen ud. Det er ærgerligt. Men samtidig glæder jeg mig over, at vi bor i et land, hvor folk selv kan vælge, sagde han og fortsatte:

- Man efterlyser også mere demokrati. Det har jeg lidt svært ved at se, at det lille mejeri kan tilbyde. Men jeg har noteret mig, at en del af dem, der har meldt sig ud, ikke har deltaget i vores kredsmøder.

Han pegede også på, at de 5 øre i konsolidering har skabt utilfredshed overalt i landet.

- I mange kredse har man været modstandere af konsolideringspolitikken. Alligevel vedtager I den. Så der er ikke noget at sige til, at mange landmænd mener, I har mistet jordforbindelsen, sagde Carsten Hedegaard.

Frede Jessen, Heden, var enig med Carsten Hedegaard.

- Jeg synes, bestyrelsen skal lytte meget til mælkeproducenterne. Det er virkelig noget, der berører os det her. Men i princippet mener jeg, at vi skal konsolidere i virksomheden. Så er der ikke så meget diskussion om, hvad der skal ske med pengene. Men en soliditetsgrad på 30 er i overkanten. Det er der i hvert fald ikke mange mælkeproducenter, der har, sagde han.

Også Peter Føns, Brylle, er stærk modstander af personlige konti. Han henviste blandt andet til de personlige konti, som blev oprettet i forbindelse med Kløver-MD fusionen. De er et skræmmeeksempel, mener han.

- Kløver fik deres penge over to år. Nu er Arla så begyndt at udbetale MD-folkenes over otte år. Jeg synes, det er unfair, at vi, der har været med fra starten, skal vente otte år på at få vores penge, sagde Peter Føns.

Ejner Kløverpris, Hillerslev, fandt det vigtigt at skelne mellem de personlige konti, der blev oprettet i forbindelse med Kløver-MD-fusionen og de konti, der nu er tale om.

- Det er rigtigt, at de konti, Peter Føns snakker om, skulle have været udbetalt i løbet af ét - højest to år. Men der skete desværre et kiks et eller andet sted i bestyrelsen, da Arla blev dannet. Det er der ikke noget at gøre ved nu.

- Det, vi nu taler om, er de personlige konti fremadrettet. Og selv om vi vedtager, at vi ikke skal have personlige konti, så er det ikke ensbetydende med, at Arla lader være med at konsolidere med 5 øre de næste fire år. Det gør de garanteret. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi får de personlige konti ind nu, så vi så at sige redder de penge, sagde Ejner Kløverpris.

- I bestyrelsen, sagde han, lyttede vi også til kredsmøderne og lavede efterfølgende et revideret oplæg til repræsentantskabet på 0,6 øre højere sammen med de to ekstra øre i konsolidering, som blev taget fra datterselskaberne. Men bestyrelsen kan jo ikke finde penge i den blå luft.

Til Peter Føns sagde han:

- Hvis de personlige konti skulle have været udbetalt til MD-folkene på en gang, så skulle vi selv i Danmark betale genkonsolideringen. Nu hjælper svenskerne med både genkonsolidering og Kløver-udligning. Derfor bliver det over otte år.

- Det er rigtigt, fortsatte regionsformanden, at der er en vis pessimisme i kvægbruget. Men den eneste medicin, vi kan se i Arla, er udvikling af virksomheden, så vi kan sikre en god mælkepris fremover i stedet for bare at tømme kassen her og nu.

Formanden for De fynske Landboforeninger, Niels Hansen, Thorup, bakkede dette synspunkt op.

- Det er helt rigtigt, som Arla har grebet det an. I et stort selskab, som skal operere på både EU- og verdensplan, er det nødvendigt med en langsigtet strategi, sagde Niels Hansen, som dog også konstaterede, at Danish Crown med en lavere egenkapital end den, Arla tilstræber, klarer sig udmærket i konkurrencen med andre lande.

- Måske, sagde han, kan man lidt mere i Arla, end man selv tror. Så I må gerne lægge jer i selen. Det vil betyde noget for os i den daglige drift, at I går foran på dette punkt.

Bent Juul Sørensen slog afsluttende fast, at fremtidens udfordringer koster penge.

- Vi kan ikke klare os på markedet, hvis vi ikke investerer og udvikler virksomheden. Vi skal signalere både vækst og produktudvikling. Ellers vælger kunderne os fra. Sådan er det, konstaterede han.

Under valg til kredsrådet blev Lars Hansen, Højby, der er formand for Danmarks Landboungdom, indvalgt i stedet for Kurt Nissen, Frankfri, der har solgt sine køer. Ejner Kløverpris og Kristian Nielsen blev genvalgt som henholdsvis formand og næstformand.

Læs også