Udvalgsformand med jordforbindelse

Vi kan ikke undvære landbruget, siger den kommende formand for Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg. Fyn skal være en grøn ø, men det skal også være en dynamisk ø, understreger han.

- På Fyn taler vi om erhvervsudvikling - og sætter millioner af kroner ind på at skabe arbejdspladser. I den sammenhæng kan vi ikke undvære landbrugserhvervet.

Det siger det nyvalgte amtsrådsmedlem, Poul Weber (V), som ved årsskiftet efter 12 år i borgmesterstolen i Egebjerg Kommune skifter denne ud med den varme stol som formand for Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg.

- Det fynske landbrug tegner sig for en eksportandel på over fem milliarder kroner. Den samlede »indenlandske indkomst« fra det fynske landbrug beløber sig til omkring 6,5 milliarder, fortsætter Poul Weber. Inklusive følgeerhverv skaffer fynsk landbrug beskæftigelse til ca. 20.000 mennesker, hvoraf ca. 13.000 er lønmodtagere. Derfor skal man være glad for, at der er et erhverv, som vil udvikle sig. Det er en fordel – og ikke en belastning, som nogle hævder.

- Når vi får sagsbehandlingstiden ned, tror jeg, at erhvervet vil være glad for, at man har et kvalitetsstempel – en dokumentation over for samfundet på, at man har lov at drive sin virksomhed. Samtidig med VVM-godkendelsen, der har med det fysiske miljø at gøre, forholder man sig også til dyrevelfærd og arbejdsmiljø. Og det er jo en positiv ting, set i lyset af den megen diskussion om dyrevelfærd m.m.

- Landbrug skal have lov til at flytte ud på landet, siger han. Det vil gavne meget. Som det er nu, bliver de bynære ejendomme klemt. Samfundet er jo selv med til at skabe selve strukturudviklingen. Der skal ganske enkelt en vis bedriftsstørrelse til, for at folk kan opfylde de krav om miljø m.m., som samfundet stiller.

- Jeg håber, at den nye landbrugsminister vil løse op for muligheden for udflytning, betoner Poul Weber. Det er en misforståelse, at man skæmmer det åbne land, hvis man flytter bygninger og gyllebeholdere der ud. Det skader mere, end det gavner, når man kræver, at landbrugets produktionsapparat skal ligge inde i landsbyområderne.

- Jeg har altid været interesseret i administration og organisation, og udvalgets arbejdsområder, trafik, miljø og planlægning, har min helt store interesse, understreger Poul Weber.

- Det er en stor opgave at få lagt en politik, så vi tager hensyn til alle interesser. Det er vigtigt at synliggøre over for befolkningen, hvad vort politiske og administrative råderum er. Ligeledes skal der være klare retningslinier mellem embedsmændene og det politiske niveau. Ellers kommer vore administrative medarbejdere i klemme.

- Over for landbruget vil det være min og udvalgets opgave at følge op på den dialog, man har fået skabt med landbrugets organisationer – både på politisk og embedsmandsniveau.

- Den debat, der har været det sidste års tid mellem landbruget og myndighederne (amtet), skader begge parter. Den er fremkommet, fordi der har været en stor uklarhed om, hvordan lovgivningen skulle fortolkes. Og fordi der har været et meget stort pres på ansøgninger om udvidelse.

- Det er et sted, hvor jeg er enig med Ritt Bjerregaard. Det drejer sig ikke om antallet af dyr, men om den samlede miljøbelastning. Det er jo fuldstændig uinteressant, om en ejendom bygger ud til et vist antal dyreenheder.

- I den forbindelse er der fremsat mange urigtige påstande. Det viser sig, at de sidste 10-12 år er der faktisk neutralitet med hensyn til dyreenheder, idet en masse landbrug har solgt deres besætninger. Det sidste år har der været en netto udvidelse på mellem en og to procent. Debatten er således helt ude af proportioner.

Efter soldatertiden uddannede han sig til teknisk assistent inden for bygge og anlæg og arbejdede derpå i 15 år i Midtfyns Entreprenørfirma som byggepladsleder.

For 20 år siden blev Poul Weber indvalgt i kommunalbestyrelsen i Egebjerg, hvor han startede som formand for teknik- og miljøudvalget. I 1990 blev han borgmester, hvilket han har været indtil nu, da han har besluttet at prøve kræfter med andre ting. Resultatet blev en plads i amtsrådet og formandsposten i trafik- og miljøudvalget.

Læs også