bannerPos

Svineproducent høster gevinst af gmo-fri soja

13-04-2012 08:54
Hvidsten-landmand har noteret en række markante forbedringer i sin besætning efter han har skiftet gmo-soja ud med gmo-fri soja til sine søer.

Ib Borup Pedersen, Pilegården i Hvidsten, har oplevet en markant forandring i sin svinebesætning, efter at han har skiftet til gmo-fri soja i foderblandingerne til sine søer.

- Mest tydeligt var det, at vores massive problemer med spædgrisediarre forsvandt fra den ene dag til den anden, siger han.

Efter skiftet til gmo-fri soja har Ib Borup Pedersen konstateret en række forbedringer - blandt andet lettere faringer, søer med højere mælkeydelse, færre døde pattegrise, mere ensartede grise ved fravænning, lavere medicinforbrug, en højere faringsprocent og en stigning i fravænnede grise pr. kuld til 14 grise.

Mindre medicin betaler
De mange forbedringer i besætningen kan sagtens betale for det dyrere gmo-fri foder.

- Alene de besparelser, jeg har opnået på medicinkontoen, har betalt for den ekstra udgift til den gmo-fri soja, fastslår Ib Borup Pedersen, der med sin e-kontrol dokumenter resultaterne.

Før foderskiftet lå niveauet på 28,1, som endda var det hidtil højeste i besætningen.

Svineproducenten er i øvrigt kritisk over for gmo-soja, som dyrkes med et betydeligt forbrug af glyphosat på markerne. Landmanden tilføjer, han er overbevist om, at hans kolleger ville droppe gmo-foderafgrøder, hvis de kendte skadevirkningerne på dyr og mennesker.

Videncenter for Svineproduktion har netop besluttet at teste mavesundheden hos grise, der er fodret med henholdsvis gmo- og non-gmo-soja.

Ny model med sælgerpantebreve er godt nyt for unge landmænd

Det bliver lettere at etablere sig som selvstændig, når man kan finde finansiering i egne rækker, vurderer Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer. Hun roser regeringens model, som gør det muligt at udstede sælgerpantebreve og udskyde en del af skatten.

Kære minister, genovervej Kalø

I en tid med stor fokus på arealanvendelse vil vi bede miljøministeren om at genoverveje et ophør af landbrugsdriften på Kalø Gods, som er noget af Djurslands bedste og dermed mest værdifulde landbrugsjord.

Sådan rykker du bundlinjen

Arbejd med dig selv og din adfærd, hvis du vil skabe rammerne for en bedre bundlinje, lød et af budskaberne på en økonomikonference.

Tidlig såning bliver gjort mere attraktivt som alternativt virkemiddel

Efter længere tids pres så bliver omregningsfaktoren for tidlig såning af vinterafgrøder ændret. Tidlig såning af to hektar kan fremover erstatte en hektar efterafgrøder.

Conservation agriculture øger biodiversiteten

Forsøg viser, at dyrkning efter principperne i conservation agriculture (CA) betyder større andel af insekter i markerne, end hvis jorden pløjes eller harves.
Side 1 af 1721 (34405 artikler)Prev1234567171917201721Next