Svineproducent høster gevinst af gmo-fri soja

Hvidsten-landmand har noteret en række markante forbedringer i sin besætning efter han har skiftet gmo-soja ud med gmo-fri soja til sine søer.

Ib Borup Pedersen, Pilegården i Hvidsten, har oplevet en markant forandring i sin svinebesætning, efter at han har skiftet til gmo-fri soja i foderblandingerne til sine søer.

- Mest tydeligt var det, at vores massive problemer med spædgrisediarre forsvandt fra den ene dag til den anden, siger han.

Efter skiftet til gmo-fri soja har Ib Borup Pedersen konstateret en række forbedringer - blandt andet lettere faringer, søer med højere mælkeydelse, færre døde pattegrise, mere ensartede grise ved fravænning, lavere medicinforbrug, en højere faringsprocent og en stigning i fravænnede grise pr. kuld til 14 grise.

Mindre medicin betaler
De mange forbedringer i besætningen kan sagtens betale for det dyrere gmo-fri foder.

- Alene de besparelser, jeg har opnået på medicinkontoen, har betalt for den ekstra udgift til den gmo-fri soja, fastslår Ib Borup Pedersen, der med sin e-kontrol dokumenter resultaterne.

Før foderskiftet lå niveauet på 28,1, som endda var det hidtil højeste i besætningen.

Svineproducenten er i øvrigt kritisk over for gmo-soja, som dyrkes med et betydeligt forbrug af glyphosat på markerne. Landmanden tilføjer, han er overbevist om, at hans kolleger ville droppe gmo-foderafgrøder, hvis de kendte skadevirkningerne på dyr og mennesker.

Videncenter for Svineproduktion har netop besluttet at teste mavesundheden hos grise, der er fodret med henholdsvis gmo- og non-gmo-soja.

Læs også