Høegh: - Høringsperioden er tåbelig og vil være spildt

Venstres fødevare- og landbrugsordfører, Henrik Høegh, vurderer, at Ida Aukens planer vil give store frustrationer blandt lodsejerne

Fødevarer- og landbrugsordfører Henrik Høegh (V) har ikke meget til overs over for den måde, hvorpå miljøminister Ida Auken (SF) har planer om at gennemføre en høringsperiode om vandplanerne.

I en kommentar til Effektivt Landbrug vurderer han på baggrund af onsdagen åbne samråd blandt andet, at Ida Auken vil gennemføre en høringsperiode med en række klassificeringer af vandløb, som ministeren ved skal ændres.

- Det vil helt naturligt skabe frustrationer hos mange lodsejere, som frygter for afvandingen af deres jorde på grund af et planforslag med reduceret grødeskæring i drænsystemets vandløb, lyder det fra venstremanden.

- Det er mildest talt tåbeligt og har den konsekvens, at lodsejerne frustreres nytteløst, kommunerne overbelastes med spørgsmål, og man spilder minimum et halvt år i arbejdet med at nå målsætningerne i vores vandløb.

I stedet ser Henrik Høegh gerne, at Naturstyrelsen sammen med kommunerne nu laver en korrekt klassificering af alle vandløb – og derefter sender planerne i høring.

Læs også